Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Tack vare det vackra vädret

Reuters ruta 27/5 1993

En läsare har bett mig ta upp uttrycken tack vare, på grund av och till följd av, som alla kan användas för att ange orsak och verkan av olika slag. Skälet till uppmaningen är att framför allt tack vare ofta används på ett mindre lämpligt sätt.

Tack vare bör bara användas när det verkligen är fråga om något positivt, något som man har skäl att vara tacksam över. Det väsentliga är förstås att det man talar om är positivt just för resonemanget i fråga – i andra avseenden kan det vara hur negativt som helst. Följande utsagor är alltså helt invändningsfria:
Tack vare det vackra vädret kunde festen firas utomhus.
Tack vare det eländiga vädret behövde jag inte åka till landet utan kunde sitta hemma och se på TV hela helgen.
(Sagt av en tonåring ...)
Tack vare hans raska ingripande kunde vi undvika en olycka.

Däremot bör man inte använda tack vare till exempel i en mening som ”Tack vare det varma och soliga majvädret är risken för skogsbrand överhängande” eller ”Tack vare hans välmenande ingripande gick allting åt skogen”.

På grund av och till följd av är i sin tur neutrala och kan användas både i positiva och negativa sammanhang. I fall där det är uppenbart att man har skäl att vara tacksam (som i de tre kursiverade meningarna ovan) är det ändå oftast att föredra att använda tack vare.

I många fall är uttrycken på grund av och till följd av synonyma och utbytbara, och av stilistiska skäl kan det vara bra att variera mellan dem i en text som i hög grad handlar om orsak och verkan. Men till följd av är mera begränsat till sin användning, eftersom det i princip förutsätter att orsak och verkan följer efter varandra i tid.

Vi kan alltså bra säga Till följd av den långvariga torkan är många jordbrukare redan nu tvungna att vattna åkrarna och Till följd av den höjda bränsleskatten har priset på bensin stigit kraftigt.

En mening som ”Till följd av den stränga vintern var uppvärmningskostnaderna högre än vanligt” är däremot logiskt felaktig: den ger vid handen att den stränga vintern ledde till att uppvärmningskostnaderna efter vinterns slut var högre än vanligt. På samma sätt är det fel att säga ”Till följd av den täta dimman kunde planet inte landa i Helsingfors” – det är ju inte fråga om att planet är förhindrat att landa också sedan dimman lättat. Likaså bör man använda på grund av och inte till följd av i en mening som Det är fel att folk skall kunna diskrimineras på grund av språk, religion eller hudfärg.

Mikael Reuter