Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

En simpel jämförelse

Reuters ruta 11/2 1993

”Vi kan lätt göra lite simpla jämförelser mellan EG och katolska kyrkan”, stod det för någon vecka sedan i en intressant tidningsartikel. Som läsare väntade man sig att jämförelserna skulle vara taktlösa eller på något annat sätt tarvliga eller moraliskt förvitliga, men när man läste vidare visade det sig att det som avsågs uppenbarligen var enkla jämförelser. Skribenten hade alltså fallit i den falska likhetens fallgrop. Svenskans simpel är inte detsamma som engelskans eller franskans simple.

I och för sig kan simpel också ha betydelsen ’enkel’, men inte gärna i ett sammanhang som det citerade. En uppgift kan förefalla simpel, simpel hövlighet kräver att man hälsar på folk man känner, och man kan komma från simpla förhållanden och bo i en simpel koja. Simpel har här betydelser som rät och slät, osmyckad, vardaglig, torftig.

Frågan är emellertid om inte den andra huvudbetydelsen av simpel, alltså ’tarvlig, lumpen’, är så vanlig i dagens svenska att den lätt tar överhanden. Jag tror inte det finns många svenskar som uppfattar uttrycket ett simpelt trick som synonymt med ett enkelt trick. Därför ledde också uttrycket ”simpla jämförelser” tankarna fel i det citerade exemplet.

Gotisk roman?

”Jag har en vision av ett ensamt hus vid havet och någon som kommer simmande. Det kanske blir en gotisk roman.” Citatet härstammar från i höstas, och det återspeglar samma fenomen på en mer avancerad (mindre simpel?) nivå. Vad är en gotisk roman? En roman i gotisk stil?

Förklaringen får man bara om man är mycket slängd i engelska eller hittar på att slå upp gothic i ett engelskt lexikon. Vid sidan av de betydelser som vi känner från svenskan har det engelska gothic nämligen betydelsen fantastisk, overklig, trolsk m.m. Men det kan man inte kräva att läsarna av Hbl:s kultursida skall veta.

Moral och romans

Naturligtvis kan vi inte bortse från att betydelselån av det här slaget sker, och att språket förändras också på det semantiska planet. Det finns många exempel på det.

I samband med en flygplanskapning på 1970-talet fick vi höra att moralen bland passagerarna var god. Jag minns att jag skrattade gott åt det och undrade om det innebar att de inte stal av varandra eller om det möjligen gällde deras sexualmoral. Jag såg det som en uppenbar felöversättning av det engelska ordet morale (som är något annat än engelskans moral). Visserligen fanns ordet stridsmoral, men som fristående ord användes moral sällan i betydelsen ’anda’.

I dag tror jag inte att jag skulle reagera på samma sätt. Det svenska ordet moral har småningom kommit att motsvara både moral och morale på engelska.

Ett annat ofta citerat exempel är ordet romans. Fram till 1954 hade det bara sina musikaliska och litterära betydelser. Men en kväll kablade de internationella nyhetsbyråerna ut en historia om en kunglig kärleksaffär, på engelska kallad romance. Redaktören på Tidningarnas telegrambyrå var kanske lite trött, och tog slentrianmässigt till halvöversättningen romans, som sedan med en gång spred sig i de svenska medierna. Man kans säga att den nuvarande huvudbetydelsen av ordet romans bokstavligen uppstod över en natt.

Mikael Reuter 


P.S. På förekommen anledning vill jag gärna påpeka att den dag vi firar på söndag heter Alla hjärtans dag. Så står det också i de finlandssvenska kalendrarna, men en stor del av de företag som annonserar om den dagen tycks bara ha tillgång till finska kalendrar och talar följaktligen om ”vändagen”.

MR