Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Dagskurs eller dagkurs?

Reuters ruta 4/2 1993

Varför säger vi dagbarn, dagbåt, dagdröm och dagskift men dagsetapp, dagsförtjänst, dagstidning och dagsverke? Är det någon skillnad mellan dagkurs och dagskurs, dagresa och dagsresa?

Den som har svenska som modersmål tvekar relativt sällan när det gäller att avgöra om vi skall ha ett s i sammansättningsfogen i sammansatta substantiv. Däremot är det ofta svårt att ge några klara regler. Normalfallet är att vissa förleder, t.ex. alla på -ing, konstrueras med s i skarven (ordningsvakt), medan andra inte tar s (portvakt). Ett antal ord kan som förled konstrueras alternativt med eller utan s, utan att betydelsen förändras (driftchef/driftschef). En förled som i sin tur är sammansatt följs i regel av ett s (jfr bilhjul och lastbilshjul, vägbygge och järnvägsbygge).

I några fall kan samma förled uppträda med s i vissa sammansättningar och utan i andra. Vi talar t.ex. normalt om bordduk, bordlöpare och bordtennis, medan de flesta andra ord på bord har ett s: bordsbön, bordsgranne, bordsservis. Andra exempel är bergart och bergsbruk, skogvaktare och skogshuggare.

Dagkursen hålls på dagen

Ordet dag är speciellt på det sättet att det faktiskt finns en skillnad i betydelse mellan de sammansättningar som börjar på dag- och de som börjar på dags-. Det är nämligen nästan utan undantag så att orden på dag- avser något som sker på dagen (i motsats till kvällen eller natten, t.ex. dagresa), medan orden på dags- avser något som tar en dag (dagsresa) eller som gäller för dagen (dagspris). Mina dagsinkomster är med andra ord summan av mina daginkomster och mina kvällsinkomster, förutsatt att jag jobbar också på kvällen.

För ett par veckor sedan annonserade en högskola om en specialkurs som enligt annonsen är "en dagskurs 5 dgr/vecka". Det måste anses vara klart missvisande, eftersom det snarast tyder på att det är fråga om fem kurser under en vecka. En dagskurs är nämligen rimligtvis en kurs som tar en dag, i motsats till exempelvis en halvdagskurs eller en veckokurs. En kurs som hålls på dagen (och inte på kvällen) är en dagkurs.

Ordet dagskurs har naturligtvis dessutom också betydelsen 'kursen för dagen', men då är det fråga om börskurser eller valutakurser.

Däcksplanka och däckmönster

Ett annat fall där valet mellan s-form och s-lös form är beroende av betydelsen är sammansättningar med däck som förled. Det avgörande är här vilket däck det är fråga om. Är det ett båtdäck får vi s i fogen (däckslast, däckspassagerare, däcksplats), medan bildäcket konstrueras utan s (däckdubb, däckfabrik, däckslitage).

***

Jag nämnde tidigare att det inte går att ge uttömmande regler för fogens form i sammansättningar. En relativt klar och kortfattad redogörelse för de viktigaste principerna finns i Tekniska nomenklaturcentralens skrivregler (TNC 83). Det säkraste sättet är i varje fall ofta att slå upp i Svenska Akademiens ordlista eller någon annan ordbok. Även om man inte hittar just den sammansättning man söker efter, finns det i allmänhet något annat ord med samma förled som kan tjäna som mönster. 

Mikael Reuter