Till innehållet

Telefon till Aktia

Reuters ruta 3/1 1992

Hur bör namnet på den nya banken AKTIA uttalas?
En rikssvensk, som möter namnet första gången, skulle väl uttala det aktsia. Också jag tycker att namnet borde uttalas så. Om man uttalar namnet aktia, tänker man väl närmast på akter, och på aktier om man uttalar det aktsia. Det senare passar väl bättre en bank.
Bankens egen åsikt spelar väl en viss roll, dock inte nödvändigtvis avgörande. Jämför Michelin och Laiska Jaakko.
L.H., Vanda

Den nya fusionerade sparbanken har tagit sitt namn ur grekiskan, där ordet aktia betyder kust. Det är ju fråga om en kedja av banker som ligger vid den nyländska kusten. Något samband med ordet aktie är det alltså inte fråga om – formellt sett.

Nu kommer vi emellertid inte ifrån att kunskaperna i grekiska inte är särskilt utbredda i vårt land. Däremot har alla hört talas om aktier, och jag håller med om att de flesta säkert associerar namnet Aktia med aktier, vilket inte är särskilt lyckat med tanke på att det är fråga om en av de få banker som inte är en aktiebank. Och associationen till aktier är säkert en bidragande orsak till att många liksom frågaren är benägna att uttala namnet aktsia.

Banken har i varje fall gett klara direktiv bl.a. till sina anställda om att namnet skall uttalas aktia, utan s. Jag ser ingen orsak till att vi inte skulle följa den rekommendationen.

Några direkta paralleller går inte att hitta: det finns inga svenska ord på -ktia eller -ptia. Klara fall där bokstavskombinationen -ti- uttalas -tsi- är framför e som i aktie, justitie- och efter vokal eller n som i justitia och intelligentia. Det närmaste jag kommer Aktia är i ett annat namn, ett Pargasföretag som heter Praktia och uttalas utan något s – delvis dock på grund av associationen till praktisk, antar jag.

***

Hur uttalas telefon? I radion säger de ”telefån”. Är jag ett sånt?
B.J., Helsingfors

Det finns rätt många ord av främmande ursprung som i finlandssvenskan företrädesvis uttalas med o som i sol och i rikssvenskan med å. Hit hör till exempel exotisk, logisk, kupol, pedagog och just telefon. I vissa fall har ett uttal med o tidigare varit vanligare också i rikssvenskan och förekommer delvis fortfarande; detta gäller t.ex. exotisk och erotisk och också just telefon, där uttalet med o fortfarande ges som ett alternativ i Svenska Akademiens ordlista.

Uttalet med o kan alltså i många fall ses som ett äldre språkdrag. Det är därför också typiskt att det lever kvar i ett gammalt, etablerat och högfrekvent ord som telefon, medan väl de flesta också i Finland uttalar t.ex. megafon och saxofon med å.

Uttalet telefån är alltså det normala i rikssvenskan och håller uppenbarligen på att bli vanligare också i finlandssvenskan. Bägge uttalsformerna måste självfallet betraktas som fullt gångbara i finlandssvenskt språkbruk.

Mikael Reuter