Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Taktikera?

Reuters ruta 12/6 1992

På sportsidorna i Husis talades det för en tid sedan om engelska badmintonspelare som sysslade med taktikering när de med olika ursäkter såg till att att de slapp spela matcher i en turnering.
Då jag inte tidigare stött på detta ord, vilket även saknas i SAOL, vore jag tacksam att få veta om det kan rekommenderas.
Det är tydligen fråga om påverkning från finskan (taktikoida) men lånet verkar praktiskt. Jag kan inte komma på något svenskt ord med motsvarande betydelse.
Intrigera eller manövrera kommer kanske närmast, men de har mera av ”foul play” än ett taktikerande som reglerna tillåter. Att gör något ”av taktiska skäl” låter ganska långrandigt. Men kanske det borde heta taktisera (jfr kritisera)?
C.E.C., Helsingfors

Det är riktigt att något sådant ord som taktikera (eller taktisera) inte finns upptaget i några svenska ordböcker. Jag har inte heller funnit det i tillgängliga material med rikssvenskt tidningsspråk, och en rikssvensk kollega till mig sade sig aldrig ha stött på det. Det förefaller alltså uppenbart att det måste betraktas som en (ny) finlandism, i den mån det används någorlunda allmänt hos oss.

Frågan blir då hur man skall ställa sig till ordet, och den är inte alldeles lätt besvarad.

Å ena sidan bör vi i princip undvika att i onödan skapa nya ord som inte används (eller kan tänkas komma till användning) i Sverige, å andra sidan skall vi hålla på vår rätt till eget nyskapande. Det som det gäller att ta ställning till är därför för det första om det finns ett behov av ett sådant ord, och för det andra om det är bildat enligt svenska ordbildningsregler och på det sättet kan tänkas kvalificera sig som ett allmänsvenskt ord.

Att det kan finnas ett behov för ett sådant ord bevisas väl bäst av att det brukas (fast det argumentet kan ju användas också för att försvara mindre rekommendabla ord). Det är lättare att använda det enkla verbet taktikera än att säga ”bedriva taktikspel”, ”göra något av taktiska skäl” el.dyl. Ordet blir inte sämre av att det uppenbarligen är i finskan som det har lanserats. Å andra sidan kan vi konstatera att man i Sverige klarar sig bra utan ett sådant verb, vilket alltså tyder på att det kanske inte är så behövligt.

Vad formen beträffar är det utan tvekan så att det regelbundet bildade vore taktisera, precis som vi har kritisera och praktisera. Visserligen kan vi visa på verben replikera och indikera (som alternativ till det vanligare indicera), men dessa är inte jämförbara på samma sätt (jfr kritisk, praktisk, taktisk). Språket är emellertid inte alltid logiskt, och är det så att taktikera är den enda form som förekommer så går det kanske inte att ändra på den.

Som språkvårdare ställer jag mig försiktigt avvaktande till verbet taktikera. Men finns det ett verkligt behov av ett sådant (till betydelsen ganska vagt) verb, är det bättre att försöka sprida det i det allmänsvenska språkbruket än att motarbeta det i finlandssvenskan.

Mikael Reuter