Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Med anledning av mikro

Reuters ruta 4/9 1992

På – inte av? – förekommen anledning frågar jag om man också kan eller skall skriva i anledning av i stället för med anledning av?
”Med”

Uttrycket i anledning av har under vårt sekel trängts ut av med anledning av och kan i dag betraktas som föråldrad kanslistil. Det känns säkert vant och naturligt för en del äldre jurister och byråkrater, men används knappast längre i modern svenska. Boken Svenskt lagspråk i Finland (som efter en kort paus finns tillgänglig igen i ny tryckning) avråder uttryckligen från i anledning av och rekommenderar med anledning av.

En liknande utveckling har gjort att av förekommen anledning i Sverige helt har ersatts av på förekommen anledning. I finlandssvenskan är emellertid av förekommen anledning fortfarande nästan allenarådande, och måste självfallet accepteras som korrekt. 

***

Är det rätt att skriva mikro- (t.ex. i mikrovågsugn, mikrodator) med c (micro-)? Själv har jag alltid använt k. I en tidningsannons stötte jag också på ”catalysator”. Är det nån c-feber som sprider sig?
Skall cysta och celiaki uttalas med s eller k? Jag misstänker att det förekommande uttalet har att göra med det finska uttalet (och den finska stavningen med k).

Språkpedant

På svenska skrivs mikro- med k, liksom katalysator och t.ex. exkursion. Det är ord med sedan länge stabil stavning, och om dem råder det ingen diskussion. Den som skriver dem med c gör det av okunskap eller missriktad fåfänga (förmodligen på grund av engelskt inflytande).

Däremot finns det ett antal främmande ord som tidigare har haft försvenskad stavning i Svenska Akademiens ordlista men som under de senaste årtiondena har återfått originalspråkets stavning. Som exempel kan nämnas cancer, som i den nionde upplagan (1950) bara togs upp i formen kancer, medan den tionde upplagan (1973) hade cancer som huvudform och kancer som biform och den 11 upplagan bara tar upp cancer.

Både cysta och celiaki uttalas med s i början, enligt den huvudregel som säger att c uttalas som s framför i, y och e. Celiaki (en tarmsjukdom orsakad av överkänslighet mot gluten) saknas i både SAOL och Svensk ordbok, men återfinns (så stavat, alltså inte med k) i Bonniers svenska ordbok och Nationalencyklopedin (stavningen är inte helt självklar utifrån ordets etymologi).

Mikael Reuter