Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Vad, varför, varifrån?

Reuters ruta 22/6 1990

Jag har börjat undra över användningen av vad och varför. I mina åboländska och finlandssvenska öron låter följande citat från en konstkatalog fel:
”Det stora problemet
vad gäller dessa är att Rembrandts sista etsade självporträtt är så tidigt som 1648, varför etsningarna inte berättar något om de sista decennierna om Rembrandts liv”.
Jag tycker att
vad och varför enbart är frågeord, och skulle vilja ändra det till ”... då det gäller ... Därför berättar ...”
Ett par exempel till, där jag undrar om
varför används på grund av påverkan från engelskan eller finskan:
”M. tar nu ett sabbatsår från A-studio, varför vi tydligen för en tid får klara oss utan [hans] kommentarer”; ”I Filipstad har vi möjlighet till bastu och simbassäng, varför intresserade uppmanas ta simdräkt med”.

Vad och varför?

Vad och varför är visserligen i första hand interrogativa (frågande) pronomen, men det hindrar inte att de också helt regelrätt används som relativa pronomen, precis som i de citerade meningarna. Vad gäller (sic!) användningen av vad och varför finns det alltså ingenting att anmärka mot meningarna från språkriktighetssynpunkt.

Vi kan ju börja med att ta Bibeln som rättesnöre: ”Allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem” (Matt. 7:12, i gammal översättning). Men så långt tillbaka behöver vi ingalunda gå, utan vi kan se på helt moderna och lediga uttryck som ”jag hör inte vad du säger”, ”vad du än gör så kommer jag inte”, ”vad mig beträffar är saken klar”.

Uttrycket vad gäller hör till det som man ibland kallar ”prepositionsersättare” – uttryck som vi tar till när vi inte klarar oss med en enkel preposition. Andra sådana är i fråga om, rörande, beträffande och med avseende på. Sådana uttryck skall vi vara sparsamma med, och om möjligt i stället använda prepositioner som om, för, med. I stället för ”min åsikt beträffande skattereformen” eller ”med avseende på utländska medborgare gäller andra regler” bör vi alltså skriva min åsikt om skattereformen, för utländska medborgare gäller ... I den första citerade meningen hade det därför troligen gått bra att tala om problemet med dessa. Men för att vara säker måste man veta mera om sammanhanget.

Liksom varför kan också varifrån användas relativt: Han reste med flyg till Amsterdam, varifrån han sedan fortsatte med tåg till Bryssel. Däremot kan vi inte på svenska använda var och vart som relativa pronomen, utan i deras ställe används där och dit:

Han flög först till Amsterdam, där han tillbringade en vecka i sus och dus, och fortsatte sedan till Bryssel, dit han anlände utmattad och barskrapad.

I helsingforssvenskan är det ganska vanligt att folk felaktigt använder var i sådana fall: ”finns det nån plats var jag kan ställa min väska?” Motsvarande konstruktion finns på finska och engelska och t.o.m. på danska och norska, men det hjälper inte – på svenska är det inte korrekt att säga så.

Att använda varför och varifrån som relativa pronomen är alltså fullt korrekt, men i allmänhet ganska stelt och skriftspråkligt. Oftast är det därför bättre att sätta punkt och inleda en ny mening med därför, precis som frågaren föreslår i meningen om Rembrandt. Den lösningen hade varit ledigare också i den andra exempelmeningen. Alternativt går det förstås att samordna satserna med och: I Filipstad har vi tillgång till bastu och simbassäng, och intresserade uppmanas därför att ta baddräkt med.

(Observera för övrigt att den senare meningen i sin ursprungliga version innehöll ett och annat övrigt som inte representerade bästa tänkbara svenska.)

Mikael Reuter