Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Årtusendena tar lång tid

Reuters ruta 19/5 1989

Några gånger har jag hört eller läst en tidsangivelse av typ ”andra århundradet före Kristus”. Under påsken kunde man i Hbl läsa ”redan i början av det andra årtusendet f.Kr.” För mig betyder det en tid som inföll under det andra årtusendet efter all tids begynnelse, om det nu har funnits en sådan begynnelse och den i så fall är möjlig att fastställa i våra tidsenheter. Borde man inte skriva t.ex. ungefär tvåtusen år före Kristus eller det andra årtusendet räknat bakåt i tiden från Kristi födelse eller för ungefär fyratusen år sedan?
Medhåll eller mothugg?

I och för sig måste uttryck av typen det andra århundradet före Kristus kunna accepteras för fullt som en parallell till det andra århundradet efter Kristus. Jag tror inte att någon kan missförstå dem.

Också uttrycket i början av det andra årtusendet f.Kr. är klart om man orkar tänka logiskt. Det som kan göra det lite förvillande är emellertid den bristande parallellen jämfört med i början av det andra årtusendet e.Kr. I det senare fallet är det ju i stort sett fråga om tiohundratalet efter Kristus, medan det i det förra fallet är fråga om tiden efter år 2000 före Kristus, alltså från år 2000 f.Kr. till ca 1900 eller 1800 f.Kr.

Så vitt jag ser det är det därför inte så mycket en fråga om logik och språklig/matematisk korrekthet som om klarhet: det är lättare att förstå vad som menas med t.ex. inemot tvåtusen år före Kristus än med i början av det andra årtusendet före Kristus.

***

Det finns ett fint ord som börjar på m, som tydligen betyder 1000 år. Man ser det då och då sammanskrivet med -skifte, som betecknar den tid då 1900-talet går över i 2000-talet. Vilket är ordet? Hur böjs det? Vad är dess ursprung? Hur uttalas det?
Unikum

Liksom årtionde motsvaras av det latinska lånordet decennium och århundrade av sekel motsvaras årtusende av millennium. Att det ordet är mindre vanligt än de två andra har förstås sina praktiska orsaker: millennierna skiftar bara vart tusende år.

På samma sätt som decennium är en avledning till latinets decem ’tio’ är millennium en avledning till mille som betyder ’tusen’. Det uttalas och böjs som decennium: millenniet, millennier. Nästa millennieskifte är den tidpunkt då vi går in i tjugohundratalet.

***

I en tidningsartikel för ca ett år sedan stod det ”det tar länge innan tjeckerna strejkar för politiska friheter som i Polen”. Så vitt jag kan förstå används inte ordet länge på det här sättet i Sverige, utan man säger tar lång tid eller räcker lång tid. Däremot går det bra att säga det dröjer länge och t.ex. han kom inte på länge. Är det möjligt att få en utredning och rekommendation?
E.I., Hyvinge

Uttrycket ”det tar länge” är en ganska utbredd provinsialism som förutom i Finland och på Åland också förekommer på vissa håll i Sverige. Däremot kan uttrycken det dröjer länge och det räcker länge betraktas som allmänsvenska, och det är uppenbarligen enligt mönster från dem som vi också har fått ”det tar länge”. Det är ju inte så märkligt: länge är i många fall synonymt med lång tid. Vi kan jämföra med uttryck som ”hur länge stannar du” och ”han har inte varit här på länge”.

Den som vill uttrycka sig helt korrekt (och vem vill inte det?) gör i varje fall klokt i att ersätta ”det tar länge” med det dröjer/räcker länge eller det tar lång tid. 

Mikael Reuter