Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Prepositioner

Reuters ruta 15/4 1988

Heter det ”han bor på Mariegatan” eller ”han bor vid Mariegatan” – inte bor han ju på gatan, men ”vid” låter lite onaturligt. Och hur är det med ett hus – på/vid Mannerheimvägen?
Prepositionsbruket vacklar tydligen mellan i och på när det gäller tillställningar i/på Finlandia-huset, i/på Helsinggård, i/på Annahemmet, i/på Svenska gården, i/på restaurang X, i/på Savoy-teatern. Regler?

Vacklande

Prepositionsbruket i svenskan hör till det svåraste att ge några regler för. Det beror framför allt på att de olika relationer som prepositionerna beskriver är så komplexa. De renodlade fallen av typen på bordet och i burken är en liten minoritet.

Den första delfrågan är i varje fall lätt att besvara. Det normala bruket är utan vidare att säga han bor på Mariegatan. Gatan uppfattas här som något mera än bara den asfalterade bana som trafiken rör sig på; kanske man omedvetet tänker sig att gatan fortsätter in under huset.

Självfallet är det inte heller direkt fel att säga ”han bor vid Mariegatan”. Det är ett lite annat sätt att tänka – man ser huset där han bor som något som ligger vid sidan av gatan. Observera att man skulle säga jag bor vid stora landsvägen, inte gärna .

När det gäller hus går det lättare att tänka sig vid, men också i det fallet går det bra med : affären är inrymd i Hufvudstadsbladets hus på eller vid Mannerheimvägen.

Vad beträffar möten, tillställningar, föreställningar osv. används vanligen prepositionen , i synnerhet när man tänker på lokalen som institution. Men vacklan är stor, och i vissa fall känns i naturligare.

Jag skulle snarast tala om en fest Helsinggård, ett köruppträdande pensionärshemmet, ett möte Svenska gården och utan tvekan om en supé restaurang Kämp och en föreställning Savoyteatern.

Däremot hålls både konserter och möten i Finlandia-huset. Kanske det är efterleden -huset som är avgörande där? (Å andra sidan har man möten Folkets hus ...) Likaså hålls konserter i Konservatoriet och i Tempelkyrkan.

I fråga om arbetsplatser, varuhus, officiella lokaler o.dyl. är den normala prepositionen. Man arbetar företaget X, handlar Stockmann, köper en flaska vin Alko och ett nytt batteri bensinstationen och uträttar ärenden posten och banken. Däremot köper man mjölk i kvartersbutiken och busskort i kiosken (mindre affärslokaler).

Viktigast i detta sammanhang är att komma ihåg att man inte på svenska köper något ”från” en butik – det är rena finskan. 

***

Jag läste nyligen i tidningen formuleringen ”recension om en bok”. Kan man säga så? Likaså talades det om en utställning om Tapio Wirkkalas arbeten. Borde det inte vara av?
O.T., Helsingfors

Det är helt klart att det heter recension av en bok, liksom det heter presentation av en bok. Prepositionen om måste i det fallet vara ett olycksfall i arbetet, kanske som följd av en kontamination av något slag (berättelse om?).

Vad utställningen beträffar är jag inte lika säker. Var det fråga om en utställning av Wirkkalas arbeten så skall det naturligtvis uttryckas så. Nu talades det emellertid om ”utställningen om Wirkkalas arbeten gjorda hos Venini”. Den har jag inte sett, men det kan tänkas att den också visar t.ex. fotografier och andra dokument eller föremål som hänför sig till Wirkkalas verksamhet. I så fall är om berättigat, även om det kanske hade varit klarare att omskriva det hela på något sätt.

Mikael Reuter