Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Idrottsuttryck

Reuters ruta 12/6 1987

Är det riktigt och rätt att man i sportsammanhang talar om regerande mästare av olika slag? Vad regerar de över? Jag vet att ordet används även i Sverige. Men om de i Sverige slår huvudet i väggen, skall vi då också göra det? Vore det inte bättre att tala om senaste mästare, fjolårsmästare eller dylikt?
F.d. sportsman

Det är naturligtvis här fråga om en överförd betydelse av ordet regerande. Det som avses är så att säga den mästare som för tillfället sitter på tronen, och som alltså inte ännu har blivit ersatt av någon annan. Det stämmer i och för sig att han eller hon inte regerar över någon, men i dagens läge finns det ju också många monarker som strängt taget inte heller regerar över någon (eftersom det är regeringen som regerar).

De föreslagna ersättningarna ”senaste mästare” eller ”fjolårsmästare” säger knappast lika tydligt att det är fråga om en person som ännu inte blivit slagen (i den tävling det är fråga om) och därigenom inte blivit ersatt som mästare. Särskilt gäller detta kanske idrottsgrenar av typ boxning, där man är regerande mästare tills man blivit utslagen. I grenar där det ordnas mästerskapstävlingar t.ex. en gång om året kan man förstås bättre tala om fjolårsmästare.

***

Inom idrottsspråket börjar några som jag tycker felaktiga uttryck förekomma allt oftare.
1. Journalister som refererar friidrottstävlingar har allmänt börjat använda uttrycket ”fältgrenar” i betydelsen ’ickelöpgrenar’. Det är uppenbart att det kommer från finskans ”kenttälaji”, men finskans ”urheilukenttä” motsvaras ju inte av något ”sportfält”.
2. Då det gäller orientering har vi på svenska en term som banläggare. På finska heter denna person ”ratamestari”. Nu har man börjat stöta på den ordagranna översättningen ”banmästare” också inom svenskspråkig idrottsjournalistik.
3. I ett friidrottsreferat hörde jag den finlandssvenske reportern säga att en hoppare ”lämnade emellan” då han berättade att en hoppare avstod från försök. Det borde väl heta ”avstå från att försöka” eller det som har varit brukligt ”stå över”?
N.J., Ekenäs

Jag kan inte stort annat än hålla med frågaren. ”Fältgrenar” är uppenbart missvisande; man kommer på sin höjd att tänka på golf eller något annat liknande. Det som avses är ju grenar som utövas på det man brukar kalla innerplanen, dvs. hopp- och kastgrenar (eller kortare uttryckt bara hopp och kast). Så kallas de till exempel i det idrottslexikon som jag konsulterat.

Ordet banmästare är däremot inte en finlandssvensk översättningsgroda, utan upptas (i motsats till banläggare) i bl.a. Svenska Akademiens ordlista. Däremot är det möjligt att det i första hand används om andra slags idrottsbanor än orienteringsbanor. Illustrerad svensk ordbok anger betydelsen ’uppsyningsman vid tävlingsbana’.

Det sista exemplet, ”lämna emellan”, var ett uppenbart fall av översättningslån från finskans ”jättää väliin”. Självfallet säger man på svenska att en hoppare står över i t.ex. sitt andra försök.

***

Den obestämda artikeln är väl helt överflödig i satser av typen ”Vainio gick in på en fjärde plats” som florerar i sporttexterna. Det finns ju inte mer än en fjärde plats.
J.Ö., Helsingfors

Visst är den obestämda artikeln överflödig där, i den meningen att den inte behövs. Men den har ändå en viss stilistisk eller rytmisk funktion som gör att jag inte tycker den kan betraktas som något fel. Det är väl bara om första plats som ”en” definitivt inte kan användas, eftersom segrarplatsen är enastående på ett annat sätt än de övriga medalj- och poängplatserna, som alla på sätt och vis är ”en” av flera goda placeringar.

På motsvarande sätt uppfattar jag uttrycket ”han slutade på en tjugoåttonde plats” som att han slutade på en rätt dålig plats (bland många), närmare bestämt den tjugoåttonde.

Mikael Reuter