Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Från och med

Reuters ruta 18/9 1987

"De nya sändningstiderna träder i kraft från och med måndagen". "Hellberg tillträder posten från och med augusti". "Skolskjutsarna börjar från och med den andra skoldagen". "Teaterföreställningen börjar från och med kl. 18".
Ack detta från-och-medande! I det sista fallet får man dessutom intrycket att man kan komma och gå när som helst "från och med kl. 18".
"Nästa vecka är det sen så dags att sända in tävlingssvaren", sade en man i radion. Avsikten var dock att säga "dags att sända", inte att det var för sent.
A.T., Åbo

Kombinationen av från och med och ett predikat som förutsätter tidpunkt och inte tidsperiod har länge hört till de klassiska språkvårdsfrågorna. I grunden är det nästan alltid fråga om en kontamination (sammanblandning) mellan de två uttrycken "träder i kraft då och då" och "gäller från och med då och då".

De exempel som nämns i frågan (eller snarare utropet) är alla ganska klara fall: de kan inte betraktas som korrekta.

Säger man att sändningstiderna träder i kraft från och med måndagen, så innebär det att de börjar träda i kraft då och sedan fortsätter att träda i kraft. I teorin kan vi förstås tänka oss att detta är möjligt: vissa sändningstider träder i kraft på måndagen, andra på tisdagen osv. Men det var nog inte det som avsågs i notisen.

Det som leder till kontaminationer av det här slaget är naturligtvis att skribenten tänker på att de nya sändningstiderna gäller från och med måndagen, att Hellberg är chefredaktör på Hbl från och med augusti, att skolskjutsarna körs från och med den andra skoldagen och att teaterföreställningen pågår från och med kl. 18.

Mera kvistiga fall än dessa är sådana där man laborerar med två tidpunkter: en då t.ex. ett beslut fattas, och en annan då det träder i kraft. Låt säga att regeringen i oktober fattar ett beslut om att bensinpriserna skall höjas, och att de höjda priserna skall gälla från och med den första november. Då händer det lätt att det hela formuleras så här: "Regeringen beslöt att höja bensinpriserna från och med den första november". Man vill ju inte skriva "beslöt att höja bensinpriserna den första november", eftersom beslutet skedde tidigare.

Lösningen är som vanligt att man måste finna fram till en alternativ omformulering, t.ex. "Regeringen beslöt att bensinpriserna skall höjas den första november" eller, ännu klarare, "Regeringen beslöt att höja bensinpriserna. De nya priserna gäller från och med den första november/ träder i kraft den första november."

Ett annat gränsfall som jag däremot vill godkänna är typen "Hon utnämndes till VD i Företag AB från och med den första december 1987". Det är visserligen klart att hon inte "utnämndes från och med den första december", för det går ju inte. Men hon utnämndes inte heller den första december, utan utnämningen skedde långt tidigare. Meningen skall inte heller tolkas på något av dessa sätt. I stället måste man se "från och med den första december" som en bestämning till VD: "VD från och med den första december 1987". Och då går det ju bra.

Frågan om dags och så dags har jag behandlat tidigare, för ganska jämnt ett halvt år sedan. Som repetition vill jag därför bara helt kort säga att så dags inte entydigt alltid är detsamma som 'för sent', men att det i sammanhang som detta nog uppfattas så av de flesta. Så det var säkert bra många radiolyssnare som räknade med att det inte längre nästa vecka var någon idé att skicka in tävlingssvaren.

Mikael Reuter