Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Dröm vackra drömmar

Reuters ruta 13/11 1987

Ett par verbfraser som jag har stött på nyligen har slagit mig som osvenska. I en finlandssvensk tidning talades det häromdagen om att någon hade ”sett en mardröm”. Det kan man väl inte göra?
Folkhälsan har gett ut en broschyr om barn och tevetittande. Där står det bl.a. (i en bild återgiven i tidningen Veckan): ”Tänk på barnets ålder innan du öppnar TV:n”. Riktar sig texten till tevemontörer?

Översättare

Det är i bägge fallen fråga om tydliga översättningslån från finskan: ”nähdä unta” resp. ”avata television”.

På svenska kan man inte tala om att ”se en dröm”, vare sig det är en mardröm eller en trevlig dröm. Det enda fall där jag kan tänka mig att man ”ser” en dröm är på bio eller teater eller i teve – och det går ju faktiskt en film som heter Mardrömmen i Helsingfors just nu.

Gäller det vårt eget drömmande så måste vi på svenska – liksom t.ex. på engelska – tala om att ha en dröm. Man kan också drömma vackra drömmar eller drömma en underlig dröm – men när det gäller mardrömmar finns det ofta så många inslag av mer påtagligt illabefinnande än blotta drömmandet att man snarare har dem än drömmer dem.

Sedan kan man naturligtvis se någon eller något som i en dröm – men det är en annan sak.

Att ”öppna teven” kan, som frågaren antyder, strängt taget betyda bara en sak: att skruva loss bakstycket eller på något annat sätt ta sig in i själva apparaten. Det är naturligtvis farligt för den som inte är yrkesman, men det är knappast det som Folkhälsan varnar för.

Det som det är fråga om är naturligtvis att sätta på eller knäppa på teven. På samma sätt talar man om att stänga av teven, inte ”stänga teven”.

Jag har här använt formen teve som börjar bli allt vanligare på svenska eftersom den är lättare att hantera än förkortningen TV (best. form TV-n). Inte minst i sammansättningar som färgteveapparater är det trevligare att slippa förkortningen med vidhängande bindestreck mitt i ordet (färg-TV-apparater).

Observera för övrigt att television på svenska avser själva systemet, inte den konkreta apparaten. Man måste alltså säga t.ex. två teveapparater, inte ”två televisioner”.

***

”Prinsessan Iman tog artigt av sig sin vante i kylan och tackade från handen”, stod det i tidningen när kung Hussein med familj hade varit i Lappland. Jag har frågat rikssvenska vänner om uttrycket ”från handen”, men de står som frågetecken. Inte heller här har jag fått någon vettig förklaring. Kan ni hjälpa?
N.N., Estland

Också här är det fråga om en direkt översättning av det motsvarande finska uttrycket, ”kiittää kädestä”. Det är säkert helt riktigt att ”tacka från handen” är ett så märkligt uttryck på svenska att en som inte behärskar finska inte förstår det hur än han försöker analysera det.

Det som skribenten har avsett är att prinsessan tackade och tog i hand eller tog julgubben (i Sverige: jultomten) i handen när hon tackade.

Det är inte ovanligt med liknande fall av felanvänt från: ”lyfta någon från håret” (i stället för i håret), ”han kom ut från dörren” (genom dörren).

Det är för övrigt ingalunda bara prepositionen från som används fel. Jag erinrar mig en tidningsnotis om en man som hade dödat en katt genom att ”slå den till marken”. Man såg för sig hans välriktade raka höger som fällde katten med ett enda slag. Eller var det möjligen så att mannen slog katten i marken?

Det finns mycket i finlandssvenskt språkbruk som kan tolereras och rentav uppmuntras även om det kanske inte genast förstås i Sverige. Till det hör emellertid inte sådana översättningslån som det har varit fråga om här. De är och förblir språkfel.

Mikael Reuter