Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Mordet på Palme

Reuters ruta 6.6.1986

Jag var nyligen i Stockholm och uppsökte en bekant som för en tid sedan hade varit i Helsingfors. I den stora livsmedelsaffären i Forums bottenvåning hade hon sett uppmaningen ”Frukternas vägning vid kassorna” och hon undrade om jag kunde göra något åt saken. Jag observerade själv att massmedierna talade om ”Palmes mord” när mordet på Palme var aktuellt. Vad skall man göra åt sådana genitivförmer?

J.O.T., Helsingfors

Frågan om finskpåverkat genitivbruk är något som jag säkert kommer att få anledning att återkomma till flera gånger. Det råkade sig faktiskt så att just ”frukternas vägning vid kassor” hörde till det som jag tog upp i min allra första ruta som exempel på finska med svenska ord.

Jag tror själv att den här typen av språklig påverkan är farligare i längden än den som gäller enskilda ord. När syntaxen påverkas och vi får in helt osvenska konstruktioner av det här slaget är det som om hela språkets struktur var hotad.

Rubriken ”Palmes mord” råkade jag se i tidningen när jag var tillsammans med en kollega från Sverige, och han var inte bara språkligt utan faktiskt också lite moraliskt upprörd: en sådan genitivkonstruktion kan nämligen på korrekt svenska bara betyda att Palme har mördat någon. Det rätta hade naturligtvis i detta fall varit ”mordet på Palme” – eller, som det snabbt kom att kallas i Sverige, ”Palmemordet”.

Det finns en tumregel i svenskan att genitivuttryck av detta slag bara kan användas när det är fråga om s.k. subjektiv genitiv, dvs. när det ord som står i genitiv är subjekt i en tänkt sats, t.ex. presidentens val = presidenten väljer. I annat fall får man ta till prepositionsuttryck eller andra omskrivningar valet av president, presidentvalet.

Den regeln är starkast när det gäller personer, men också i fråga om föremål o.dyl. är det ofta olämpligt med objektiv genitiv. Det är en av orsakerna till att uttryck som ”frukternas vägning”, ”bilarnas tillverkning” och ”oljans påfyllning” känns så osvenska.

Men det finns också en annan orsak. Genitiven i svenskan har nämligen bestämd betydelse. Säger vi ”ministeriets beslut” så menar vi ett visst bestämt beslut av ministeriet, inte ett beslut i allmänhet. Den bestämdheten finns inte i finskans genitiv, ”opetusministerion päätös” kan motsvara både ”undervisningsministeriets beslut” och ”ett beslut av undervisningsministeriet”.

Det är säkerligen denna bestämdhet som ytterligare bidrar till att man inte kan säga ”frukternas vägning vid kassor”. Det skulle innebära att vägningen är något bestämt (= vägningen av frukterna), men det som avses är ju ett slags allmän uppmaning eller upplysning om att frukten vägs vid kassorna.

Det som däremot är ett bestämt begrepp är ”kassorna”. Affären har ju ett visst antal kassor, och det är vid dem vägningen sker, inte vid vilka kassor som helst.

En lämplig formulering på skylten vore alltså Frukten vägs vid kassorna. Formen ”frukterna” är inte i och för sig fel, men den är onaturlig genom att man i allmänhet använder frukt som kollektivord.

Ett liknande genitivuttryck finns på skyltarna vid oljepåfyllningslocken på skärgårdsfärjorna i Åboland: ”Oljans påfyllning”. Också här är det kombinationen av objektiv genitiv och bestämdheten hos svenskans genitiv som gör formuleringen oriktig. Jag kan tänka mig tre alternativ: påfyllning av olja, oljepåfyllning eller rätt och slätt olja. Bäst tycker jag om det sista.

Mikael Reuter