Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Höstfärger och lybsk korv

Reuters ruta 17/1 1986

Jag vore mycket tacksam om jag via språkspalten kunde få svar på följande frågor:

1. Hur vedertagen och officiell är termen ”lövröda” som svenskspråkig motsvarighet till finskans ruska?
2. I tidningsannonser talar man om ”lybsk” korv när man avser en viss korvsort med anknytning till staden Lübeck. Är detta korrekt?
3. Vad betyder ”Sic!” använt som fristående utrop efter en mening eller en sats?
K. W., Helsingfors

Om jag inte misstar mig, var lövröda resultatet av en läsartävling i Hbl för åtskilliga år sedan. Man tyckte att det fanns en lucka i svenskans ordförråd som borde fyllas.

I och för sig är väl substantivet lövröda rätt bildat - man kan foga ett -a till ett färgadjektiv som i äggula och murgröna. Men ordet verkar ändå konstigt och ogenomskinligt till betydelsen, kanske delvis för att rött inte är den dominerande färgen bland höstfärgerna. Man kan inte heller säga att det har slagit igenom bland språkbrukarna.

Något egentligt behov av en sådan nybildning kan man inte heller tala om. Företeelsen kallas i Sverige helt enkelt höstfärgerna, enligt uppgift av bl.a. svenska samer. Ordet uppfattas knappast som en direkt term, men fungerar helt naturligt i sitt sammanhang.

Något ord lövröda finns alltså inte upptaget i ordböckerna. Ordet är känt bara i begränsade delar av Svenskfinland. Min personliga åsikt är att det gott kan ersättas med det allmänsvenska och självförklarande ordet höstfärgerna. Jag blir inte heller upprörd om vi någon gång internt i finlandssvenskan använder det av oss alla kända lånordet ”ruska” helst dock med tydliga citationstecken.

Ett ord som ofta brukar nämnas i samband med ruska är det just nu mera aktuella kaamos. Inte heller här behöver vi ta till några konstlade nybildningar, utan vi kan bra tala om vintermörkret eller eventuellt vintermörkrets tid.

Så hade vi frågan om lybsk korv. Där kan vi kort konstatera att lybsk är helt vedertaget som adjektiv till Lybeck (med svenskt y i svensk text). Svenska Akademiens ordlista ger exemplet ”lybsk skinka”. Jag ser därför inte något hinder för att kalla en viss korvtyp ”lybsk korv”.

Den sista frågan gällde betydelsen av Sic! Svaret är att det är latin och egentligen helt enkelt betyder 'så'. Det används bl.a. för att påpeka att ett citat är rätt återgivet (trots att man inte skulle tro det). I apoteksrecept, åtminstone i Sverige, används det för att ange att en normalt föreskriven maximaldos faktiskt är avsedd att överskridas.

Från påpekandet att ett citat verkligen är riktigt återgivet är steget inte långt till betydelsen ”så säger han faktiskt”, och därifrån till ”kan man tänka sig!”. Det är kanske den vanligaste betydelsen i dag, i synnerhet när Sic! används som en kommenterande marginalanteckning.

Mikael Reuter