Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Före, innan och förrän

Reuters ruta 25/4 1986

"Men hon hann inte mer än lätt skada sitt tilltänkta offer före hon själv sköts ner." Så stod det i en bildtext i tidningen häromdagen, och det är väl ett typiskt exempel på felanvänt före?

Att prepositionen före används felaktigt på detta sätt, som om den var en s.k. subjunktion, är en klassisk finlandism, som de flesta säkert erinrar sig att deras modersmålslärare har tagit upp. Men det kan vara skäl att repetera användningen av före, innan och förrän en gång till, eftersom reglerna är ganska klara. 

Ordet före är alltså en preposition, vilket gör att det inte kan användas som inledning till en sats som i exemplet ovan, utan bara framför ett substantiv eller ett annat substantiviskt ord (t.ex. ett pronomen). Man kan alltså säga jag hoppas få träffa dig före första maj eller jag såg den före dig, men inte "jag hoppas få träffa dig före det blir sommar" eller "jag såg den före du kom".

När det är fråga om en sats som innehåller predikat måste man i stället som inledning använda antingen innan eller förrän. Den huvudsakliga fördelningen mellan dem är som bekant att innan används i jakande sammanhang medan förrän används i nekande satser eller satser med knappast eller liknande ord med delvis nekande innebörd.

I exempelsatsen hade det alltså varit förrän som borde ha ersatt före:   "Hon hann inte mer än lätt skada sitt tilltänkta offer förrän hon själv sköts ner."

Däremot används innan alltså i vanliga jakande satser:  "Hon hann skjuta två av sina tilltänkta offer innan hon själv sköts ner."

I dessa fall fungerar innan och förrän alltså som så kallade bisatsinledande subjunktioner av samma typ som t.ex. när och medan. Men i modern svenska kan faktiskt innan i vissa sammanhang användas som preposition, dvs. på samma sätt som före.

Det innebär att man kan säga (och skriva) t.ex. Jag tror knappast att det här blir klart innan sommaren; Du borde läsa den här boken innan din resa. Men en viss försiktighet är ändå att rekommendera. Dels är det fortfarande många som inte riktigt vill acceptera ett sådant språkbruk, dels finns det många fall där innan inte gärna kan ersätta före som tidspreposition. 

***

Sammanfattningsvis kan vi än en gång se på den inledande meningen och konstatera att följande uttryck är korrekta:

Hon hann skada sitt offer innan hon själv sköts ner.
Hon hann inte skada sitt offer förrän hon själv sköts ner.
Hon hann skada sitt offer före sin död.

Slutligen är det skäl att nämna att både före och innan kan användas som prepositioner i tidsuttryck som dagen före, året innan. Inte minst i olika slag av verksamhetsberättelser där man jämför redovisningsåret med det år som föregick det är det bra att kunna variera mellan uttrycken året före, året innan och föregående år

Mikael Reuter