Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

20.3.2018

Uttal som varierar

Trots att finlandssvenska och sverigesvenska är varieteter av samma språk, finns det många skillnader i uttal. Till exempel anständig, elefantiasis och usel uttalas olika på olika håll. Och hur ska egentligen tonfisk uttalas?

Någon på jobbet råkar använda ordet förhärskande, och strax går diskussionens vågor höga. Hur ska ordet egentligen uttalas? ”Jag har alltid sagt /’föörhärskande/ med betoning på för-” säger någon, medan en annan pläderar för uttalet /för’härskande/ med betoning på andra stavelsen -härsk-. Vi slår upp ordet i Svenska språknämndens uttalsordbok och kan konstatera att båda uttalsvarianterna finns med. Ord som förhärskande är så pass ovanliga att man inte så ofta har anledning att uttala dem, och därför kan man bli osäker. Ett annat ord av detta slag är ådagalägga som också kan uttalas på två sätt: /’åådaagalegga/ med betoning på å- eller /å’daagalegga/ med betoning på andra stavelsen -da-.

Olika betoningar i Sverige och Finland

När det gäller betoning har finlandssvenskan vissa varianter som avviker från sverigesvenskan. Ord som ansenlig, anständig och tillräcklig har i Sverige vanligen huvudtryck på första stavelsen (/’annseenlig/, /’annstenndig/, /’tillrekklig/), men i finlandssvenskan finns det också en variant med betoning på andra stavelsen: /an’seenlig/, (an’stendig/, /til’rekklig/. När det gäller ordet insekt är den vanligaste finlandssvenska varianten /in’sekt/ med betoning på andra stavelsen, medan det sverigesvenska uttalet är /’innsekt/ med betoning på första stavelsen in.

fjaril_pixabay
Säger du in´sekt med betoning på -sekt eller ´insekt med betoning på inn-? Foto: Pixabay

Elefantiasis eller elefantiasis?

De besvärliga orden psoriasis och elefantiasis betonas ofta på olika sätt i sverigesvenska och i finlandssvenska. I Finland finns det en vanlig uttalsvariant med betoning på näst sista stavelsen -a-: /psori’aasis/, /elefanti’aasis/, medan det gängse sverigesvenska uttalet är /pså’riiasis/, /elefan’tiiasis/ med betoning på stavelsen -ri- respektive -ti-. Fast helt entydigt är det sverigesvenska uttalet av elefantiasis inte. En gång ville en kollega och jag kontrollera just detta uttal och kollade därför den uttalsanvisning som fanns vid ordet i Nationalencyklopedin. En välmodulerad mansröst framförde två olika uttalsvarianter: /elefan’tiiasis/ ELLER /elefan’tiiasis/. Problemet var bara att de två varianterna lät identiskt lika i våra finlandssvenska öron. Förklaringen var att varianterna uttalades med olika ordaccent, och de sverigesvenska ordaccenterna är något som vi finlandssvenskar har svårt att uppfatta.

”Uuselt” i Sverige, ”usselt” i Finland

Också när det gäller andra aspekter av uttal än betoningen inser man som finlandssvensk med jämna mellanrum att ett uttal man själv alltid använt är regionalt. Som ung bodde jag på Lotsgatan, och jag uttalade det alltid med långt o: /lootsgaatan/. En dag gick det upp för mig att ordet lots de facto uttalas med kort o i sverigesvenskan, alltså /lotts/. Andra ord som uttalas med kort vokal i Sverige och (ofta) lång vokal i Finland är till exempel est, pust, dom (i betydelsen ’beslut i domstol’), frusta, yrsel.  Ordet usel är ett exempel på det motsatta: i Sverige uttalas ordet i regel med långt u (/uusel/) medan det i Finland vanligen uttalas med kort u (/ussel/).

När jag började arbeta på Språkinstitutet fick jag höra att det rekommenderade uttalet av tonfisk är /toonfisk/ med långt o och inte /tånnfisk/ med kort å som jag i likhet med många andra finlandssvenskar alltid använt. I mitt stilla sinne tänkte jag upproriskt: ”Jag kommer ALDRIG att börja säga /toonfisk/, där går gränsen.” Men hör och häpna, vid det här laget har jag hört mig själv säga /toonfisk/ upprepade gånger.

Monica ÄikäsTillbaka till rubrikerna