Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

9.8.2017

Tjuvnyp

Att dela ut tjuvnyp är tämligen osympatiskt. Ordet används både i konkret bemärkelse om regelrätta nypningar och överfört om ”nypningar med ord”, dvs. om att servera någon elakheter.

Men varför i all världen skulle tjuvar knipa folk? De har väl, tvärtom, all anledning att försöka förbli osedda, och då vore det väl klokast att låta bli att nypas.

Förklaringen till sammansättningen är att förleden tjuv- här liksom i en del andra ord har betydelsen ’otillåtet och i smyg’. När man ger någon ett tjuvnyp nyps man alltså i hopp om att inte bli upptäckt. Utdelaren av ett verbalt tjuvnyp är visserligen känd, men nypningen sker ändå i det fördolda eftersom elakheten är inlindad. Den som försöker konfrontera en tjuvnypare riskerar bli bemött med ”nu är du överkänslig”, ”nu överreagerar du”, ”det har jag väl inte sagt”, eller något i den stilen.

Andra ord där förleden har samma innebörd som i tjuvnyp är tjuvskytte, tjuvkoppla, tjuvträna och tjuvåka. Visserligen kan tjuvskytte också tolkas som stöld − man jagar djur som är någon annans egendom − men i själva verket kan man bedriva tjuvskytte på sin egen ägandes mark. Det gör man om man jagar en djurart under en tid när den inte är lovlig.

Substantivet tjuv (belagt som Þiuver på 1200-talet) återgår på ett gemensamt germanskt ord (jfr engelska thief, tyska Dieb). Förleden tjuv- ’smyg-’ är belagd första gången i fornsvenskan 1483 som thiuva‑. De två tjuv-orden hör naturligtvis samman.

Ett likadant samband mellan smygande och stjälande återfinns i adverbet stjälande(s), som förekommer (eller har förekommit) i de finlandssvenska dialekterna, t.ex. komma stjälandis ’komma obemärkt, komma smygande’, han röker nog stjälande ’han röker nog i smyg’ (arkivet för Ordbok över Finlands svenska folkmål). Adverbet tas upp också i Svenska Akademiens Ordbok med angivelsen ” numera bl. i Finl., bygdemålsfärgat”. En parallell finns i engelskan, där uttrycket by stealth betyder ’i smyg’. Formen stealth är samma ord som substantivet stealth ’stöld’.

Nina Martola


Tillbaka till rubrikerna