Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

6.9.2018

Stormtider

Hösten är stormarnas tid, åtminstone hos oss i Norden. Det finns flera olika slag av stormar och de har olika namn, beroende på var i världen de blåser.

Säg storm och de flesta tänker på en kraftig vind som blåser omkull träd och orsakar skador på byggnader. Den här bilden stämmer med definitionen av ordet storm, men mer exakt uttryckt innebär storm en vindstyrka på 24,5–28,4 meter per sekund. En vindstyrka på 20,8–24,4 meter per sekund kallas halv storm och är vindstyrkan 28,5–32,6 meter per sekund talar man om svår storm.

I dagligt tal är storm kanske det mest allmänt använda ordet för kraftig blåst, oavsett var på skalan en expert skulle placera vindstyrkan. Ofta kallar vi en riktigt kraftig storm för orkan, men i meteorologiska sammanhang är orkan bara namnet på den starkaste vindstyrkan, 32,7 meter per sekund och uppåt.

Stormar får personnamn

Stormar som uppnår orkanstyrka har olika namn i olika delar av världen. Meteorologer talar bland annat om tropiska cykloner och virvelstormar. De tropiska cykloner som uppstår över västra Stilla havet kallas tyfoner eller taifuner och varje storm får dessutom ett mans- eller kvinnonamn. Ett känt exempel är Katrina, som drog in över USA 2005 och bland annat förstörde staden New Orleans. Cykloner över Karibiska havet kallas i USA för hurricanes. I Australien talar man om willy-willy.

tropisk cyklon_pixabay
En tropisk cyklon har ett "hål" i mitten där det är nästan lugnt. Det kallas för stormens öga. Foto: Pixabay

En tromb är en virvelvind som uppstår inne i ett åskmoln. De är särskilt vanliga på den amerikanska prärien, där de kallas för tornado.

Molnstrukturen i en tropisk cyklon är spiralformad och i stormens mitt finns ett molnfritt hål. Det hålet kallas för stormens öga. Uttrycket att befinna sig i stormens öga används ibland i dagligt tal när man menar att någon är mitt i en kris eller liknande, men faktum är att det i själva verket är nästan lugnt i stormens öga. Det är strax intill ögat som vindarna är som kraftigast.

Bianca Holmberg

Tillbaka till rubrikerna