Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

20.12.2017

Ortnamn på Jul-

I den nyländska, åländska och åboländska skärgården finns ett femtiotal ortnamn som börjar på Jul-. Det är namn som Julberget, Julgrundet, Julholmen och Julö(n) och det handlar främst om namn på holmar, grund och skär.

skärgård_foto_Maria Holmberg
I skärgården finns ett antal ortnamn på Jul-. Foto: Maria Holmberg
En del av namnen är sannolikt bildade till substantivet jul, dvs. ’julhögtid’, medan andra möjligtvis har bildats till substantivet ighul, en äldre form av igel. En del av namnen, till exempel Julbullen och Julkakan, kan ha bakgrund i olika typer av julbröd. Till den här gruppen hör också namnet Jullimpan som fått sitt namn på grund av sin höga form. I Hitis finns ett grund med namnet Julafton.

Se närmare i Namnledslexikonet.

Maria Vidberg


Tillbaka till rubrikerna