Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

28.12.2017

Menlösa barns dag

I dag, den 28 december, är det menlösa barns dag. Men varför firas dagen och vad betyder egentligen menlös?

Menlösa barns dag var fram till 1700-talet en allmän helgdag och en del av julhelgen, fjärdedag jul. Dagen firas till minne av de barn i Betlehemstrakten som mördades av kung Herodes strax efter Jesus födelse, eftersom kungen ville göra sig av med all form av konkurrens om tronen när han fick veta att Messias (den blivande kungen) hade blivit född.

Ofördärvade och oskyldiga

Men varför heter dagen menlösa barns dag, kanske den frågar sig som förknippar ordet menlös med något negativt. Med tiden har menlös nämligen fått den något nedsättande betydelsen ’intetsägande’. Svensk Ordbok ger frasen en menlös currysås som exempel på användning i den här betydelsen. Men menlös betyder också bland annat ’oförmögen att skada’, ’försvarslös’ och ’oskyldig’. Svenska Akademiens ordbok förklarar: ”om barn: som ännu icke är fördärvad av världens ondska, oskyldig”. I ordboksartikeln, som är från 1944, sägs det vidare att menlös i den senare betydelsen inte längre förekommer utom i uttrycket menlösa barns dag.

barn_foto_Pixabay
Menlösa barn är oskyldiga och ofördärvade, inte intetsägande. Foto: Pixabay

När vi talar om menlösa barns dag är det alltså oskyldiga, ofördärvade och försvarslösa barn vi avser. I Finland heter dagen fortfarande just så, men eftersom menlös har fått en delvis ny betydelse bytte dagen namn till värnlösa barns dag i Sverige 2011. Värnlös betyder enligt Svensk ordbok ’som inte kan försvara sig’, ’hjälplös’.

Bianca Holmberg


Tillbaka till rubrikerna