Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

23.11.2018

Många yngre skriver fortfarande skall

Vår enkät om användningen av ska och skall visar att de flesta skriver ska, men att skall också fortfarande förekommer. Överraskande nog är andelen som alltid använder ska minst i åldersgruppen 21–35.

Av de 188 personer som svarade på vår enkät om ska och skall använder nästan tre fjärdedelar (72 procent) alltid ska. Drygt 9 procent använder skall, medan 19 procent varierar. Många ska-användare uppger att de skriver ska eftersom det är den form som rekommenderas i första hand i dag. En annan vanlig förklaring var att skall låter gammaldags, styvt eller högtidligt. ”Jag vill följa modern praxis”, ”kort och bekväm form”, ”’ska’ känns mer naturligt och stilistiskt neutralt”, ”skall är byråkratiska” var några av kommentarerna bland dem som föredrar ska.

Skall lever kvar bland de yngre

Det mest överraskande resultatet var att andelen som alltid använder ska var minst i den yngsta åldersgruppen 21–35-åringar (antalet deltagare under 20 år var så få att jag inte tar dem i beaktande här). Två tredjedelar av den här gruppen använder alltid ska, medan andelen är tre fjärdedelar i de äldre åldersgrupperna. Andelen som varierar mellan ska och skall var också högst bland 21–35-åringarna (24 procent, mot 14–18 procent bland de äldre).

Ska i privatlivet, skall i formella sammanhang

De som varierar skriver ofta ska i mer informella sammanhang, till exempel i sociala medier eller andra meddelanden av privat natur, medan de föredrar skall i professionella och formella sammanhang. ”Jag blir rädd för att verka oprofessionell om jag använder ska”, skriver en person. En annan skriver: ”Mest blir det ju ska på whatsapp etc. Men grundskolan och gymnasiet inpräntade användningen av skall i formell text i mig.”

En kommentar som förekom några gånger bland dem som alltid använder skall var att de gillar den gammaldags klangen som de upplever att ordet har. Andra använder det helt enkelt för att det är så de har lärt sig och de inte ser någon orsak att ändra på det.

Tack till alla som besvarade enkäten! Vi kommer att skriva mer om resultaten och användningen av ska och skall under nästa år.

Bianca Holmberg


Tillbaka till rubrikerna