Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

13.12.2017

Lucia

Ursprunget till vårt luciafirande är berättelsen om helgonet sankta Lucia, som enligt traditionen led martyrdöden för sin kristna tro.

Lucia-neito vuonna 1957. Kuva: Volker von Bonin. Lähde: Finna.
Finlands lucia 1957. Foto: Volker von Bohnin/Finna

Legenden berättar att Lucia dödades under den romerske kejsaren Diocletianus förföljelser i början av 300-talet. Hon fick sina ögon utstuckna och brändes på bål. Därför är hon de synskadades skyddshelgon inom den katolska kyrkan. Namnet Lucia kommer från latinets lux, som betyder ljus.

Svensk lussebrud

Någon gång under 1600–1700-talet uppstod lussebrudstraditionen i Sverige (som Finland då var en del av) ur en äldre, tysk tradition. Då kläddes lussebruden i vit dräkt och fick ljus i håret.

Numera firas lucia på många håll i Sverige och Svenskfinland. Sedan 1950 väljs Finlands lucia, som den 13 december varje år kröns i domkyrkan i Helsingfors och skrider ner för kyrktrapporna inför tusentals åskådare.

Den uppmärksamma läsaren kanske har lagt märke till att stavningen av lucia varierar i den här texten. Det beror på att högtider stavas med liten bokstav i svenskan och när ordet lucia syftar på luciadagen och luciafirandet stavas det följaktligen med liten bokstav. Om man däremot skriver om helgonet sanka Lucia eller någon annan person som bär namnet, stavas det naturligtvis med stor bokstav.

Bianca Holmberg


Tillbaka till rubrikerna