Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

13.11.2017

Lämna

Verbet lämna i betydelsen ”bli kvar” är enligt Ordbok över Finlands svenska folkmål spritt i hela Österbotten. I dag hör man ofta österbottningar säga att de lämnar hemma eller lämnar i skolan när de avser att de stannar hemma eller i skolan.

I Ordbok över Finlands svenska folkmål hittar man bland annat följande fras från Nedervetil: koddona lömma natte i skooji (korna blev kvar över natten i skogen). En något modernare fras finns i Finlandssvensk ordbok: de andra gick men vi lämnade där (dvs. stannade kvar där).

kalv i skogen_Pixabay
I Nedervetil lömma koddona natte i skooji. Foto: Pixabay

När någon i Sverige säger att hen lämnade på dagis är det hens barns som blir kvar på dagiset medan hen själv gissningsvis fortsätter till jobbet. Man kan också få höra satser som några lämnade innan mötet var slut och då var det i motsats till den österbottniska användningen så att dessa några gick sin väg. De sverigesvenska användningarna är exempel på underförstått objekt, lämna barnen, lämna mötet.

En annan betydelse av verbet lämna i finlandssvenskt språkbruk är ”förbli i ett visst tillstånd”, även denna betydelse är typiskt österbottnisk: ja lämna sjyldo tiie penn (jag blev skyldig tio penni) från Lappfjärd, ja lämna staa å gapa (jag stod och gapade av förvåning) från Esse och sjenn lömna ja ti siti i sproåtje (här blev jag sittande i samspråk) från Närpes.

Längre söderut i Svenskfinland hittar man ytterligare en användning av verbet lämna. I Finlandssvensk ordbok finns exempel på betydelsen ”hoppa över” eller ”skippa”: Det är din tur att spela. Äsch, jag tror jag lämnar emellan.


Tillbaka till rubrikerna