Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

26.2.2018

Lagom

Enligt folketymologin använde vikingarna utropet ”Lag om!” när de efter en klunk ur kannan skickade den vidare till nästa och menade att var en bara fick dricka så mycket att det räckte till alla, dvs. laget om. Detta är emellertid enbart folketymologi – och alltså inte sant.

Ordet lagom är egentligen en gammal stelnad böjningsform av ordet lag med betydelsen ’rätt ställning, ordning, rätt skick’. Böjningsformen -om är dativ plural och det finns flera andra ord som uppstått ur samma form: t.ex. enkom, stundom och ömsom.

Enligt Svensk ordbok definieras lagom ’i lämplig utsträckning, varken för mycket eller för litet’. Ordet kan vara både adverb, som i vattnet är lagom varmt, och adjektiv, t.ex. klänningen var lagom åt henne. Man brukar vanligen inte böja lagom.

Lagom och lämplig i stället för passlig

Bland finlandssvenskarna används passlig vid sidan av lagom: vattnet var passligt varmt, klänningen var passlig åt henne. Här är det dock bättre att använda lagom. I fraser som Har du någon passlig bild att lägga på din hemsida? kan man i stället för passlig använda lämplig.

Särskilt ordet opasslig kan orsaka förvirring, om det används i stället för olämplig. I standardsvenskan syftar opasslig nämligen på någon som inte är riktigt frisk.


Källor
Svensk etymologisk ordbok
Språkrådet
Finlandssvensk ordbok


Tillbaka till rubrikerna