Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

28.2.2018

Kalevala gånger tre

1800-talsfinska, en modern svensk översättning av alla de 50 sångerna eller en humoristisk expressversion på 86 sidor? Nästan 170 år efter att Finlands nationalepos Kalevala utkom första gången, kan var och en välja att läsa eposet i den version man känner sig mest hemma i.

Kalevaladagen den 28 februari är uppkallad efter Finlands nationalepos Kalevala, en samling sånger från Karelen som Elias Lönnrot samlade in och upptecknade i mitten av 1800-talet. Versmåttet som Kalevala är skriven på kallas runometer eller Kalevalameter och språket, det vill säga finskan, är influerad av östfinska dialekter och det karelska språket. Det betyder att det inte är helt enkelt att läsa Kalevala på originalspråket även om man kan finska, speciellt inte om man, som jag, har svenska som modersmål och inte är särskilt van vid gammal finska eller finska dialekter.

Elias Lönnrot_CC BY Museiverket_Musketti_originalbild Knutson JOhan 1841Elias Lönnrot samlade in finska folksånger på sina vandringar i Karelen på 1800-talet. Bild: Museiverket/Musketti. Original av Johan Knutson.

Med den utgångspunkten bläddrade jag parallellt i en Kalevalautgåva från 1901 med originaltexten i Lönnrots andra och utökade utgåva från 1849 i allt väsentligt bevarad, i Lars och Mats Huldéns svenska översättning av hela eposet från 1999 och i Kalevala för lata av Anders Larsson, också den utgiven strax före millennieskiftet 1999.

En annan värld

På finska börjar Kalevala så här:

Mieleni minun tekevi,
Aivoni ajattelevi
Lähteäni laulamahan,
Saa’ani sanelemahan,
Lajivirttä laulamahan ;
Sanat suussani sulavat,
Puhe’et putoelevat,
Kielelleni kerkiävät,
Hampahilleni hajoovat.

De flesta av de finska verbformerna är inte likadana som i dagens standardfinska och att läsa verserna känns verkligen som att stiga in i en annan värld. I Lars och Mats Huldéns översättning känner jag mig däremot genast hemma:

Vet du vad vi borde göra
vad som leker mig i hågen?
Börja sjunga gamla sånger!
Låna röst åt våra runor!
Visa våra släktklenoder,
sjunga dem som de har sjungits.
Orden saftar sig i munnen,
sägner samlar sig och faller,
far som forsar över tungan,
tillrar mellan mina tänder.

Trots att översättningen naturligtvis inte kan vara ordagrann och trots att finskan och svenskan är så olika språk, har de båda översättarna lyckats bevara allitterationen som finns i originalet. Samtidigt har de lyckats modernisera språket tillräckligt mycket för att det ska kännas bekant utan att den poetiska touchen försvinner.

Komprimerad berättelse på vers

Om far och son Huldéns översättning inbegriper varje strof av Kalevala, är Anders Larssons Kalevala för lata en expressversion av eposet, som på 86 komprimerade sidor på ett humoristiskt sätt återger huvuddragen i berättelsen. Han hoppar direkt in i berättelsen i sin inledning:

Bortom alla kända världar i en egen fjärran ände
av den avkrok som numera brukar kallas för Karelen
låg för nästan obegripligt länge sedan Kalevala,
denna vitt berömda bondebygd med sina vilda vyer,
sina väderbitna ideal och stolta traditioner.

Trots att Larsson har översatt och bearbetat Kalevala så fritt, går det att ana originalets rytm i versmåttet och i allitterationerna i hans version av eposet.

Tack vare Elias Lönnrot, Lars och Mats Huldén och Anders Larsson kan var och en välja att läsa Kalevala i den form som man känner sig mest hemma i. Även ett nationalepos från 1800-talet kan göras tillgängligt och vara aktuellt 170 år efter sin tillkomst.

Bianca Holmberg

Länkar

Hela Kalevala på finska (Finska litteratursällskapet)
Mer om Kalevala och Elias Lönnrot (Finska litteratursällskapet)


Tillbaka till rubrikerna