Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

3.11.2016

Illväder

Illväder är ett ord som främst används i Finland. Det betyder ’dåligt väder, oväder’. Speciellt förekommer det i dialekterna. Ordbok över Finlands svenska folkmål har belägg på ordet från alla delar av Svenskfinland.

Illväder uppträder också i dialekter i Sverige, särskilt i de nordliga delarna av landet. Varianten illvær förekommer i norska dialekter, och i isländskan och färöiskan finns motsvarigheterna illviðri respektive illveður.

I finlandssvenska dialekter förekommer även verbet illvädra, som betyder ’råda oväder’ och adjektivet illvädrog.  Dessutom finns det i dialekterna många sammansättningar med illväder-. Illvädersarbete syftar på arbete som utförs inomhus då det är dåligt väder, medan illvädersfågel i folktron antingen betyder en fågel som bådar oväder eller en person som kommer på besök vid oväder. Väderstrecket öster benämns illvädershål, eftersom östanvind ofta medför regn. En illväderskäring är en virvelvind som förebådar oväder, och en illvädersrabb är en mager, genomskinlig strömming som har fångats vid oväder.

Leden illväder förekommer också i några ortnamn: Illvädersklintar och Illväderskläpp finns på Kökar, Illväderssveden är namnet på en skog i Terjärv och Illvädersäng ligger på Föglö. De här ortnamnen hittar man i Namnledslexikonet.

En sökning på nätet visar att illväder inte är speciellt vanligt i svenskan. Synonymerna oväder, busväder och ruskväder är betydligt vanligare.

Tillbaka till rubrikerna