Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

13.10.2016

I eller på Brändö?

För det mesta är det lätt för språkbrukaren att veta vilken preposition som ska användas med vilket ortnamn. De flesta säger exempelvis i Kuppis, i Hindhår, i Kåtnäs eller på Drumsö utan att reflektera över det.

Samtidigt överensstämmer prepositionsbruket både med det allmänna språkbruket och med språkbruket på orten. Ibland finns en viss vacklan, också bland människor som bor i området. Det här kan gälla exempelvis helt nya bostadsområden, som Arabiastranden i Helsingfors. Ska man säga för att namnet slutar på -stranden eller är det mer motiverat att säga i? I Arabiastranden, liksom i Helsingfors i övrigt, säger man i Arabiastranden. I Helsingfors säger man också att man bor på Brändö och på Degerö, två alldeles tydliga öar, men också på Busholmen, som egentligen är en halvö.

I stadsdelen Brändö i Vasa vacklar däremot prepositionsbruket. Av hävd har infödda Vasabor, särskilt invånare i områdena kring Gerby och Dragnäsbäck, sagt i Brändö. När man kommer till Brändö via Dragnäsbäck ter sig den forna ön nämligen inte som en ö. Därför är det naturligt att säga i Brändö, precis som man säger i Gerby och i Dragnäsbäck. Från stadens centrum åker man däremot över en bro för att komma till Brändö, vilket förstärker känslan av en ö. Det här har antagligen lett till att bruket av prepositionen ökat och det är därför vanligt att man i dag också hör Vasabor säga på Brändö. Prepositionsbruket varierar förutom i det vardagliga språkbruket, också i medierna och man kan både höra och läsa i och Brändö både på radio och i tidningarna.

Av tradition har namnvården rekommenderat att man ska säga på Brändö när det handlar om Helsingfors men i Brändö när det handlar om Vasa med hänvisning till att det lokala bruket, som etablerats bland invånarna, är det som ska följas. När på Brändö ändå breder ut sig i Vasa måste rekommendationen breddas, åtminstone i den mån att på Brändö inte kan ses som felaktigt heller i Vasa.

I finskan avviker den hävdvunna böjningen Palosaarella från det förväntade. I finskan böjs nämligen namn på öar vanligtvis med -ssa-ändelse, också när öar bebyggts och blivit bostadsområden och namnet inte längre syftar enbart eller primärt på ön, t.ex. Haapasaaressa och Lauttasaaressa (Drumsö). Kulosaari, det finska namnet för Brändö i Helsingfors, böjs Kulosaaressa.


Tillbaka till rubrikerna