Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

5.4.2018

Högtravande svenska ålderdomligheter

I fornsvenskan var prefixet e i ord som ehuru, emedan och evad ett självständigt ord som betydde ’alltid’. Många ord som börjar på detta e känns ålderdomliga i dag.

Språkrådgivningen fick en gång den här frågan: ”Finns det någon gemensam orsak till att orden ehuru, emedan och emellertid har fallit ur bruk? Inte är det väl för att de börjar på e?”

Emellertid lever kvar

Stämmer det att ehuru, emedan och emellertid har fallit ur bruk? När det gäller ehuru, som betyder ’fastän’, kan man utan vidare svara ja. Ordet har en ålderdomlig och formell klang. Emedan ’då, eftersom’ är inte fullt lika ålderdomligt, men kan i dag betraktas som tämligen högtravande.  Däremot är emellertid, liksom synonymerna dock och likväl, fortfarande fullt gångbart åtminstone i skrift och kan användas i de flesta texter. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien ger exemplet Tjuvarna tog det mesta – emellertid lämnade de kvar allt matsilver.

Ålderdomligt prefix

Har det inledande e:et något att göra med att ehuru och emedan känns formella och ålderdomliga? Det prefix e som inleder dessa ord är egentligen ett självständigt fornsvenskt ord med betydelsen ’alltid’. Det finns de facto flera ord med samma prefix som känns mer eller mindre ålderdomliga, till exempel eho ’vem som helst’, enär ’eftersom’, evad ’vad än (som)’ och evärdlig ’evig’. Man kan kanske säga att detta prefix e i sig är lite ålderdomligt. Intressant nog är det e som inleder emellertid, emellan och emot inte samma e utan en biform till prepositionen i. Det har tidigare hetat i medler tijdh, i mellan och i mot.

Städse, stundom, ity

Hur det än förhåller sig med det inledande e:et finns det många ord av samma typ som ehuru, emedan och emellertid, det vill säga subjunktioner och adverb, som känns ålderdomliga och formella fastän de inte börjar på e. Det finns till exempel ett antal ord med förstavelsen all- eller allt-: alldenstund ’eftersom’, allenast ’endast’, alltfort ’fortfarande’. Andra ålderdomliga ord är därest ’om’, varest ’där’ och eljest ’annars’. En poetiskt högtidlig klang har städse ’alltid’ och stundom ’ibland’. Ålderdomligt är också ity, som kombinerat med att betyder ’därför att’: Hon avstod från att uppträda ity att hennes sångröst var minimal.  

Ålderdomliga ord som de ovanstående används i dag ibland som ett arkaiserande stilmedel i mer eller mindre skämtsamma sammanhang.

Monica Äikäs


Tillbaka till rubrikerna