Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

29.5.2018

Friska vindar

När det gäller vindstyrka använder sjöfararen andra uttryck än landkrabban. Friska vindar är ett av de uttryck som används om vind på land.

Vi har många ord för grader av vindstyrka. Det kan vara fråga om en vindpust eller lätt bris som ger oss svalka i sommarvärmen, kuling som orsakar varningar i sjörapporten eller svår storm som visar naturens fulla kraft. Ibland är nyanserna mellan de olika vindarna hårfina, och skillnaden består i enstaka sekundmetrar rent meteorologiskt sett.

friska vindar_pixabay
När vi talar om frisk vind menar vi vind som blåser på land. Foto: Pixabay

Vi använder också olika benämningar för att beskriva olika situationer. Sjöfararen lystrar till andra ord än landkrabban. En del ord används dessutom i högre grad i vetenskapliga sammanhang, medan andra är snudd på poetiska.

Styv bris till havs

Vi säger ibland att det blåser friska vindar, och vad avser vi då? Mätt i hastighet är det fråga om vindar mellan 8 och 13,8 m/s. Uttrycket används om vind på land, medan man på sjön exempelvis använder uttrycket styv bris (om ungefär samma vindhastighet). I uttrycket frisk vind avser adjektivet frisk något som utvecklar kraft i stor omfattning. Ordet har samma innebörd till exempel i uttrycket friska tag. Det har också en betydelsenyans som syftar på något som är smått kyligt eller uppiggande, som till exempel när man tar ett friskt dopp i havet.


Tillbaka till rubrikerna