Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

7.3.2017

Första hjälpen

Många tycker att det känns förvånande att det heter första hjälpen, inte första hjälp. Varför ska uttrycket stå i bestämd form?

En frågeställare undrar om det inte borde heta första hjälp i stället för första hjälpen. Det skorrar i örat varje gång hen hör första hjälpen, meddelar frågeställaren. Om vi säger kurs i första hjälpen borde vi också säga kurs i matlagningen och inte kurs i matlagning, tycker hen. Hur förhåller det sig alltså?

Vi kan genast konstatera att första hjälpen är den vedertagna formen av uttrycket, den enda form som tas upp i ordböcker. Formen första hjälp å sin sida är en form som är vanlig i Finland, och det är säkert därför den känns som den enda rätta för frågeställaren.

Kan man på rent språkliga grunder säga att en av formerna första hjälpen och första hjälp är mer korrekt än den andra? Ja, det kan man enligt min mening. Jag har konsulterat den stora grammatikboken Svenska Akademiens grammatik för att få argument i resonemanget och kommit fram till att första hjälpen de facto är en logisk form utgående från språkets regler. Det är fråga om en definit (bestämd) nominalfras där pronomenet första ingår som attribut före huvudordet. Detta pronomen fungerar så att det efterföljande huvudordet får bestämd form, i detta fall hjälpen. Det heter ju också första gången, första försöket och så vidare. Man kan inte säga *första gång, *första försök. Pronomenet första fungerar i detta fall som superlativerna. För att ta superlativen bästa som exempel så säger man inte *bästa hjälp, utan bästa hjälpen.

Situationen är naturligtvis en annan om en bestämning står före pronomenet eller superlativen – då blir det hans första gång, mitt sista försök, vår bästa hjälp. Och då kan det heta till exempel psykologisk första hjälp. Det märkliga är att det också kan heta psykologisk första hjälpen, ett uttryck som strängt taget inte är grammatiskt korrekt; i bestämd form borde det ju egentligen heta den psykologiska första hjälpen. Att uttrycket psykologisk första hjälpen ändå används beror på att första hjälpen är ett så etablerat uttryck för fenomenet i fråga att det känns som en helhet vars beståndsdelar man inte längre är medveten om.

Monica Äikäs


Tillbaka till rubrikerna