Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

11.5.2018

Förslag på nya efternamn?

Bland Språkinstitutets förslag på nya efternamn finns många namn som strängt taget inte är nya, eftersom de är levande ortnamn.

Språkinstitutet publicerade den 4 maj en förteckning med förslag på efternamn för den som vill byta namn men som tycker det är svårt att hitta på ett helt nytt namn. Förteckningen har rubriken Förslag på nya efternamn. Vi har fått en del kommentarer om att namnen inte alls är nya eftersom många av dem är levande ortnamn. Och det är sant, namnen är inte nya i den bemärkelsen att de inte skulle ha existerat tidigare. Största delen av dem är däremot nya som efternamn.

Excerperade ur två källor

Förslagen är excerperade ur två källor: Befolkningsregistercentralens efternamnsregister och Lantmäteriverkets ortnamnsregister. Ur befolkningsregistret har vi plockat sådana namn som inte längre har några levande namnbärare och som därför blir lediga som efternamn när den nya lagen om för- och efternamn träder i kraft vid årsskiftet. Ur ortnamnsregistret har vi plockat sådana namn som inte redan finns i befolkningsregistret. Sedan har vi valt bort de allra ovanligaste namnen och också alla namn som av innehållsliga eller språkliga skäl inte passar som efternamn. Namnen som plockats ur ortnamnsregistret är genast lediga.

Också namn på städer kan bli efternamn

När någon registrerat ett av namnförslagen i listan som sitt efternamn, skyddas namnet på samma sätt som alla andra efternamn, och får inte längre tas. Vilket ortnamn som helst kan i princip registreras som efternamn, eftersom ortnamn inte skyddas av lagen på samma sätt. Också namn på städer kan bli efternamn. Till exempel är namnet Helsinki registrerat som efternamn medan namnet Helsingfors inte har några registrerade namnbärare i befolkningsregistret.

Fritt fram för egna namnförslag

Ser namnförslagen väldigt vanliga ut? Det är meningen. Syftet med arbetet var inte att vi skulle hitta på helt nya namn, utan vi ville erbjuda namnförslag till sådana personer som vill byta efternamn men som av någon orsak inte kan eller vill hitta på ett helt nytt namn. De här namnförslagen smälter väl in bland övriga efternamn i Finland. För den som däremot är ute efter ett namn som tydligt skiljer ur sig kanske listan ser ut att innehålla fantasilösa förslag. Det är fortfarande fritt fram att hitta på ett helt nytt namn och ansöka om att få byta till det.

Maria Vidberg

Mer information om nya efternamn

 


Tillbaka till rubrikerna