Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

31.8.2017

1980-talet: Språkbruk speglar samtiden

Tidskriften Språkbruk har ända sedan starten 1981 besvarat språkfrågor av vitt skilda slag. På 1980-talet var bland annat Burkina Faso, freestyle och yrkeshögskolor aktuella.

”Möjligheten att ge ut ett eget informationsblad innebär ett stort och viktigt steg framåt för den svenska språkvården i Finland”, skriver ansvarige redaktören Mikael Reuter i den första artikeln i det första numret av tidskriften Språkbruk, som utkom 1981. I samma artikel påtalar han bristen på användbara och lättillgängliga ordlistor, ordböcker och handböcker och kommer också in på finlandismer. Han sammanfattar syftet med Språkbruk så här: ”Tidskriftens främsta uppgift är att föra fram rekommendationer om svenskt språkbruk i Finland.”

Sprakbruk_beskuren
Det första numret av Språkbruk utkom 1981. Foto: Språkinstitutets arkiv

Den första artikeln ger en ganska bra sammanfattning av innehållet i Språkbruk på 1980-talet. Artiklarna om finlandssvenskan är många, liksom ordlistorna och recensionerna av ordlistor, ordböcker och handböcker. Bland annat recenseras en städordlista och en ordlista över hushållsapparater. Men det element som fanns med redan från början och som fortfarande är den populäraste och mest lästa avdelningen i tidningen är språkfrågorna. Många gånger berättar de inte bara om 1980-talets språksyn, utan också indirekt om aktuella händelser och fenomen i samhället och världen.

Burkinier och bruneier
I nummer 1/1984 rekommenderar Språkbruk termen långsam återgivning eller långsam repris för att beskriva ”när t.ex. en idrottsprestation visas i långsamt tempo i TV för att man bättre skall hinna se detaljerna”. ”Något större behov av de främmande orden slow motion och ultrarapid har vi knappast”, står det i tidningen. Språkbrukarna ville annorlunda och i dag talar vi om slow motion också på svenska.

År 1984 bytte det afrikanska landet Övre Volta namn till Burkina Faso, och därför behövdes nya nationalitetsord för landet i fråga. I Språkbruk 2/1985 rekommenderas benämningen burkinier och adjektivet burkinsk. Samtidigt rekommenderas nationalitetsorden bruneier och bruneisk för den nya staten Brunei i Sydostasien, som blev självständig samma år som Övre Volta bytte namn.

Ministereo, fickstereo eller freestyle?
Den som var med på det glada 80-talet kanske kommer ihåg de bärbara kassettspelarna med hörlurar, som på finska kallades korvalappustereo. I Språkbruk 1/1986 är frågan om en lämplig, svensk benämning ännu inte löst. Bland förslagen finns bland annat ministereo och fickspelare. Det ord som etablerade sig var ändå freestyle, även om Språkbruk tyckte att det var en misslyckad benämning på svenska.

I början av 1989 var George Bush ny som USA:s president och genitivformen av hans efternamn ger Språkbruk anledning att komma med en rekommendation i nummer 1/1989: ”Slutar namnet eller ordet på ett sje-ljud tilläggs s helt enligt de allmänna reglerna: president Bushs politik.” I samma nummer är en ny form av högskoleutbildning på väg att etableras i Finland. Statsrådets svenska språknämnd rekommenderar att de här yrkesinriktade högskolorna kallas yrkeshögskolor. Under det här namnet känner vi dem också i dag.

Sprakbruk_MR och JI
Jukka Ihanus från förlaget Stellatum och Språkbruks dåvarande chefredaktör Mikael Reuter firar Språkbruks tioårsjubileum 1991. Foto: Språkinstitutets arkiv

Du kan läsa de flesta gamla nummer av Språkbruk i tidningsarkivet på Språkbruks webbplats.

Läs mer om språkliga milstolpar på 1980-talet på finska: Sanoin saavutettu: 1980-luku

Bianca Holmberg


Tillbaka till rubrikerna