Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Ordagrantspalter 2015

3.5.2015 22.06

Vappen kom in i SAOL

Nu har pronomenet hen kommit in i Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Det är faktiskt en ganska stor händelse språkhistoriskt sett.

Det är jämförbart med stavningsreformen 1906, eller slopandet av  verbens pluralformer på 1940-talet (vi gingo blev vi gick). Pronomensystemet har varit mycket stabilt i svenskan, där hade inget hänt sedan pronomenet I för ungefär 400 år sedan började uttalas ni.

Det finns också andra nyheter i färska fjortonde upplagan av SAOL. I nyaste SAOL har 13 500 ord tillkommit och 9 000 utmönstrats. Antalet ord är sammanlagt 126 000. Till de utmönstrade orden hör ord som blivit allt ovanligare, t.ex. akademihemman, klosterrov och tuktoris för att göra några slumpmässiga plock. Nya ord är exempelvis bäckenbotten och cisperson.

Även finlandssvenskan har en plats i SAOL, och så har det varit ända sedan tionde upplagan (1973), då man införde 50 finlandismer, dvs. ord och uttryck typiska för finlandssvenskan. I den nu aktuella upplagan finns det ungefär 260 finlandismer. Orsaken till att finlandismerna finns där är, enligt Svenska Akademien, att finlandssvenskan är en mycket viktig varietet av svenskan. Det tycker jag vi finlandssvenskar ska ta till vårt hjärta och tänka på.

Urvalet av finlandismer har gjorts i Helsingfors, på Institutet för de inhemska språken. Ledord för urvalet har varit frekvens, aktualitet och acceptabilitet. Kraven på frekvens och aktualitet innebär att finlandismerna i SAOL ska användas aktivt i modern finlandssvenska. Titeln vicenotarie har inte getts utrymme i nya SAOL av denna orsak – man utbildas inte längre till vicenotarie, helt enkelt. Ett annat exempel är finlandismen parterr, som har blivit allt mer ovanlig i finlandssvenskan, och därför har den finlandssvenska betydelsen ’bakre teater- eller bioparkett’ strukits ur SAOL. Ordet parterr finns fortfarande i SAOL, men nu bara med de standardsvenska betydelserna ’plan och regelbunden trädgårdsanläggning intill boningshus’, ’bottenvåning’ och som brottningsterm med betydelsen ’läge med ena parten stående på händer och knä’. Acceptabilitetskravet innebär att det numera i SAOL inte finns sådana finlandismer som språkvården avråder från i andra sammanhang (t.ex. i Finlandssvensk ordbok eller i Språkinstitutets databas Ordförrådet, som hittas via www.sprakinstitutet.fi). Ett exempel på detta är ordet muntur ’syl i vädret’.

Knappt 50 finlandismer i SAOL är nya för denna upplaga. Bland dem finns t.ex. den läckra lilla bakelsen bebé och den goda chokladstången som i Sverige kallas chokladbit eller bar. Andra nyheter är realämnesprov (som förr hette realprov), verksamhetsgranskare och det just nu aktuella vappen.

Charlotta af Hällström-Reijonen (Hufvudstadsbladet 3.5.2015)


Tillbaka till rubrikerna