Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Ordagrantspalter 2015

7.3.2015 18.01

Tapeter och gallerier

Vårt språk innehåller en mängd idiom – fler än vi kanske i allmänhet kommer att tänka på.

Idiomen är fasta fraser som är ogenomskinliga eftersom de inte kan tolkas utifrån den vanliga betydelsen hos de ord som ingår i dem. Det är fråga om språkliga bilder. Om man undersöker dessa bilder närmare kan det visa sig att de en gång i tiden varit lättare att förstå än de är nu, eftersom de bygger på ordbetydelser som var mer levande förr. Jag ska här ta upp ett par svenska idiom som innehåller ord med anknytning till rum och byggnader, nämligen vara på tapeten och spel för gallerierna.

Om vi säger att miljöfrågorna är på tapeten betyder det att miljöfrågorna är aktuella just nu, att de är föremål för samtal eller diskussion. Men vad ligger bakom idiomet vara på tapeten? För de flesta av oss är en tapet enbart en väggbeklädnad, och idiomet känns därför obegripligt. Sammanhanget blir betydligt klarare om vi går tillbaka till en gammal, numera utdöd betydelse hos ordet tapet, nämligen ’bordduk’.  Från denna betydelse är steget inte långt till den ursprungliga bildliga innebörden hos vara på tapeten: ’ligga på förhandlingsbordet’. Idiomet har använts sedan början av 1700-talet, och det kommer från det motsvarande franska uttrycket être sur le tapis. På franska betyder tapis fortfarande bland annat ’duk’.

Uttrycket spel för gallerierna används till exempel i politiska sammanhang: ministerns löften var ett spel för gallerierna. Innebörden är att någon agerar publikfriande och vilseledande. Ordet galleri används här i en speciell betydelse, nämligen om de högst belägna platserna i en teatersalong eller en liknande lokal. Det är fråga om de sämsta och därför också de billigaste platserna, och ordet galleri har även föraktfullt använts om den ”sämre” publiken, massan. Enligt boken Bevingat angrep skalden Thomas Thorild 1784 sin fiende Johan Henrik Kellgren genom att kalla honom Galleriets vän, dess utkorade geni. Uttrycket spel för gallerierna handlar alltså egentligen om knep och trick som går hem hos den stora massan.

Man kan också tala om spel för galleriet och om att spela för gallerierna eller spela för galleriet. Däremot bygger varianten spel för gallerian på en missuppfattning. Ordet galleria betyder nämligen ’inbyggd gågata med butiker och andra serviceinrättningar’.

Monica Äikäs (Hufvudstadsbladet 7.3.2015)


Tillbaka till rubrikerna