Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

den 31 maj 2014
Anna Maria Gustafsson

Selfien erövrar världen

Den explosionsartade spridningen av ordet selfie är ett exempel på hur snabbt nya ord kan få fotfäste. Plötsligt finns ordet överallt. Det är svårt att föreställa sig att selfie knappt existerade för två år sedan. Ordet lär visserligen ha använts första gången redan 2002 på ett australiensiskt nätforum, men även i den engelskspråkiga världen var det först i fjol som ordet slog igenom på allvar. Det var alltså 2013 selfie tog sig in på nyordslistorna i flera länder, alltså inte bara på svenska Språkrådets lista. Det utsågs också till Word of the Year av anrika brittiska Oxford Dictionaries.

Men vad är en selfie egentligen och varför uppstod ett så starkt behov av just det ordet i fjol? Selfie står för ett självporträtt som man tar med sin mobiltelefon eller sin webbkamera och sedan laddar upp på ett forum på nätet. Typiskt är att man tar en selfie när man vill visa upp sig i ett visst sammanhang eller tillsammans med en viss person. Och ”alla gör det”. Den händelse medierna uppmärksammade allra mest i samband med minnesceremonin för Nelson Mandela i Soweto i slutet av förra året var den gemensamma selfie som Barack Obama, den brittiske premiärministern och Danmarks statsminister tog på läktaren mitt under tillställningen. Bilden där dessa tre ledare klämmer ihop sig och ler mot den lilla mobilkameran spreds som en löpeld över hela världen och selfien fick samtidigt ett lite finare skimmer över sig – det handlade inte längre om något som bara uppmärksamhetstörstande tonåringar sysslade med.

Selfie är alltså ett direkt lån från engelskan. Man har gjort vissa trevande försök att lansera ett svenskt ord, självis, men det har inte fått någon större spridning. Selfie är ett en-ord och böjs alltså selfien i bestämd form singular. Pluralformen är lite problematisk. Enligt svensk grammatik vore formen selfier den korrekta flertalsformen (jämför t.ex. hobbyer), men den form som dominerar är den engelska s-pluralformen, alltså selfies. Problemet uppstår när man ska bilda bestämd form plural – selfiesena, selfiesarna? Ingendera fungerar riktigt enligt svenskans böjningsregler och därför vore det förstås klart enklare med selfierna.

Selfiefenomenet har gett upphov till en hel del andra liknande termer, så kallade spinoff-termer. Sådana är t.ex. shelfie (bokhyllsselfie, från engelskans book shelf), helfie (hårselfie, från engelskans hair), welfie (träningsselfie, från engelskans work-out), drelfie (selfie i berusat tillstånd, från engelskans drunk) och det allra senaste, stemfie (selfie i valbåset, från holländska stemmen).