Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

den 30 augusti 2014
Anna Maria Gustafsson

OMG, du är så yolo!

Yolo blev ordet på mångas läppar mitt under den hetaste sommaren, för det var väl knappt någon som missade årets finlandssvenska sommarhit Jåo nåo e ja jåo YOLO ja nåo med humorgruppen KAJ. Låten, som framförs på dialekt, handlar om en 50-årig Pensalabo som känner sig ung och vild och bestämmer sig för att gå på nattklubb och dansa, dvs. vara lite yolo.

Yolo är en akronym, dvs. en förkortning som är bildad av begynnelsebokstäverna i flera ord, i det här fallet you only live once, du lever bara en gång. Man kan på sätt och vis jämföra det med det latinska uttrycket carpe diem, fånga dagen. Yolo används som utrop eller uppmaning i olika sammanhang där det gäller att göra något lite extra och vågat ‒ eller kanske främst när det är fråga om att försvara varför man väljer att göra något roligt och småtokigt i stället för något vanligt och tråkigt. Både en person och en företeelse kan vara yolo.

Yolo har snabbt spridit sig från den engelskspråkiga internetvärlden på ett par år och etablerat sig i många språk, bland annat i svenskan. Nyligen togs ordet också in i Oxford Dictionaries. Som många andra uttryck av den här typen, hittar man ordet främst i de sociala medierna och på chattforum.

I de sociala medierna förkommer utöver yolo också drösvis med andra internationella intitalförkortningar. Vissa av dem är rätt begränsade till sin spridning, medan andra till och med tagit sig vidare från att ha varit praktiska förkortningar i korta meddelanden till att bli mer allmänna och användas till och med i talspråket. Exempel på sådana, relativt allmänna förkortningar är OMG (oh my god, ´herregud´), FYI (for your information, ´för kännedom´), LOL (laughing out loud, ´skrattar högt´) och ASAP (as soon as possible, ´så fort som möjligt´). Mer ovanliga utanför chattvärlden är t.ex. ICYMI (in case you missed it, ´ifall du missat´), SMH (shaking my head, ´jag skakar på huvudet´), WDYT (what do you think? ´vad anser du´?) eller PAW (parents are watching, ´föräldrarna ser´). PAW används t.ex. när ungdomar vill varna varandra och någon förälder överraskande kommer in i rummet.

För många icke-invigda är floran av förkortningar i de sociala medierna rena grekiskan, och i viss mån är det också det som är idén med dem, dvs.  att de ska fungera som intern jargong, något som bara är till för de invigda. För den som trots allt vill sätta sig in i den här förkortningsdjungeln finns otaliga listor med förklaringar att tillgå på nätet.