Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

den 27 december 2013
Nina Martola

Klämdag och mellandag

Den här dagen är en så kallad klämdag, dvs. en ”enstaka arbetsdag som infaller mellan en helgdag och en annan arbetsfri dag” som det står i Nationalencyklopedin. Under 2014 kommer vi att ha två klämdagar, 2 maj och 30 maj. Fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag är en årlig klämdag, i övrigt är eventuella klämdagar beroende av under vilka veckodagar jul, nyår, trettondagen, första maj och självständighetsdagen infaller.

Benämningen klämdag har ingen exakt motsvarighet på finska och engelska, men på tyska kallas en sådan dag för Brückentag ’brodag’. Stora svensk-finska ordboken förklarar klämdag som en arbetsdag mellan två lediga dagar och ger därtill välipäivä ‘mellandag’ som motsvarighet. Men tittar man i den stora finska ordboken Kielitoimiston sanakirja kan man konstatera att välipäivä verkar motsvara det svenska mellandag och avse dagarna mellan jul och nyår. Ofta står både det svenska och det finska ordet i flertal i denna betydelse. I sverigefinska används välipäivä dock också om klämdagar.

Både mellandag och välipäivä används också om en aktivitetsfri dag i en period av pågående verksamhet (t.ex. en mellandag från träningen). Det är kontexten som avgör hur ordet ska tolkas. I sportsammanhang kan mellandag därtill syfta på att en idrottare eller ett lag har en sämre dag i en period av goda prestationer. Om skyttekungen i ett lag har en mellandag betyder det alltså att han inte spelar lika bra som vanligt.

I sin behandling av sammansättningar förklarar vissa ordböcker bara så kallade lexikaliserade betydelser, dvs. betydelser som inte utgör summan av betydelserna för delarna (mellan + dag). Att mellandag (utan kontext) kommit att syfta på just dagarna mellan jul och nyår är ett fall av lexikalisering. Men ”självklara” sammansättningar är inte alltid så självklara och ordböcker är därför lite för knapphändiga med förklaringar ibland.