Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

den 18 maj 2014
Monica Äikäs

Evakuera, släppa och vinna

Under den tid som spalten Ordagrant existerat har det kommit in ett antal frågor och kommentarer från läsarna. Vi tackar för dem alla. En del av frågeställarna har fått svar per e-post, och vissa av frågorna kommer att besvaras i vår tidskrift Språkbruk. I det följande ska jag ta upp tre ordfrågor.

Signaturen ”Ordryttare” undrar över ordet evakuera, som hon tycker används fel när det till exempel sägs att många människor evakueras ur ett hus som rasat. Det är väl huset, inte människorna, som evakueras? Verbet evakuera definieras så här i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien: ’få (större grupp av människor) att lämna ett område’. Ordboken ger följande exempel: Nästan 70 000 människor har evakuerats från riskområdet kring vulkanen. Det är alltså tydligt att evakuera kan användas om människor. Också den andra betydelsen, att evakuera en plats, nämns i ordboken (Staden evakuerades på ett par timmar), men en kontroll i autentiskt material ger vid handen att det faktiskt är vanligare att tala om att personer evakueras än att platser evakueras. En tredje betydelse hos evakuera är ’lämna ett visst område’: Hyresgästerna evakuerade det rashotade huset.

Signaturen frågar också om verbet släppa i uttryck som släppa en skiva. Är det rätt att säga så? Det är många som har reagerat på släppa i betydelsen ’ge ut, publicera’ sedan ordet började användas på detta sätt för rätt länge sedan. Vid det här laget är släppa i betydelsen ’ge ut, publicera’ helt införlivat i språket och tas även upp i ordböckerna. Man kan bland annat släppa en skiva, en nyhet och en ny modell av något. Släppa har eventuellt en betydelsenyans som ge ut inte har, nämligen att det som släpps är något som folk väntat på.

En annan läsare undrar över att ordet vinst används i sammanhang där det enligt hennes mening inte hör hemma. Hon har till exempel läst att en idrottsman avgått med vinsten i en tävling. Borde man inte använda ordet seger i sådana fall? Det är sant att det i första hand är ordet seger som används om att utgå som den bäste ur en tävling eller en strid, medan ordet vinst används om ekonomisk vinst (firman gick med vinst) eller om något som tilldelas vinnare i spel (vinna högsta vinsten på ett lotteri). Men ordet vinst kan faktiskt också användas om att vinna i en tävling. I ordboken hittar vi exempel som bortavinst och lagets fjärde raka vinst. Frågeställaren har dock rätt i att det heter avgå med segern, inte med vinsten.