Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

den 12 juli 2014

Nina Martola


Drönare

Sommaren är här och många av oss kanske ser kanske fram emot att dröna en tid, att föra en passiv tillvaro som Svensk ordbok förklarar ordet. För ordet drönare ger Svensk ordbok två betydelser, ’hanne av bi’ och ’lat person’. Det senare kan antas vara en överförd användning av det förra eftersom bikupans drönare till skillnad från arbetsbina är ena lättjefulla varelser som har som enda uppgift att para sig med bidrottningen.

I Bonniers svenska ordbok från 2010 ges en tredje betydelse för drönare, ’obemannat (spanings)flygplan’. Den betydelsen har varit på tapeten på senare tid, och den kan antas vara på väg in i ordböckerna. Språkrådet i Sverige uppger att det första belägget är från 1983.

Enligt Nationalencyklopedin utvecklades drönare av Israel under 1970-talet och sattes in i kriget mot Libanon 1982. Numera börjar drönare användas mer och mer också i civila sammanhang. De nya användningsområdena togs upp i en artikel om förarlösa flygplan i Hufvudstadsbladet för en tid sedan. Artikeln inleddes så här: ”Tänker du på en predator som tar livet av människor i fjärran land när du hör ordet drönare?” Jag kunde inte för mitt liv begripa varför jag skulle tänka på rovdjur i samband med förarlösa flygplan (eller hanbin eller latmaskar för den delen), tills jag blev upplyst om att Predator (med engelskt uttal) är namnet på vissa modeller av drönare som används inom krigföring.

Men vad har förarlösa flygplan med lata hanbin att göra? På engelska kallas farkosterna drone vid sidan av den mer tekniska benämningen UAV, unmanned aerial vehicle ’obemannad luftfarkost’, och den betydelsen av drone finns faktiskt belagd så tidigt som 1946 enligt den stora engelska ordboken Oxford English Dictionary. Ordet drone betyder därtill ’hanbi’ och ’lat person’, och benämningen på både biet och flygplanet har sannolikt onomatopoetiskt (ljudhärmande) ursprung. Verbet drone betyder ’surra, brumma’ också i modern engelska.

Ytterst kan de olika betydelserna av ordet drönare alltså antas ha samma etymologiska bakgrund, men som benämning på farkosten har användningen kommit in i svenska via engelska. Det svenska verbet dröna har för övrigt också förekommit i ljudhärmande användning med betydelsen ’råma, böla’. Betydelsen finns bl.a. belagd i stora delar av det svenska språkområdet i Finland enligt Ordbok över Finlands svenska folkmål.

I och med att den civila användingen ökar kan det en vacker dag vara drönare som kommer surrande med sommarposten till drönande semesterfirare.