Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

den 13 december 2013
Monica Äikäs

Det lackar mot jul

I dessa dagar kan vi än en gång säga att det lackar mot jul. Det är ett välkänt uttryck, men vad betyder egentligen verbet lacka i det här sammanhanget? Själv misstänkte jag länge att det var fråga om samma verb som i lacka julklappar, alltså ’försegla med lack’. Jag tänkte mig att det var fråga om något slags ordlek i juletider. Så förhåller det sig i alla fall inte, utan det är faktiskt fråga om helt olika verb. Verbet lacka i det lackar mot jul betyder ’sakta närma sig’ och används i fråga om tidsförhållanden. Mest förekommer det i uttrycket lacka mot jul men i någon mån också i andra opersonliga konstruktioner som det lackar mot kväll. Samma verb lacka användes tidigare i betydelsen ’traska, lunka’ i konstruktioner som räfwen lackar åt ijsen (Svenska Akademiens ordbok).

Ett tredje verb lacka finns i uttrycket svetten lackar. Detta verb betyder ’rinna’ och är bildat till ett gammalt ord lack med betydelsen ’otät, läck’. Också detta verb kan mycket väl vara aktuellt inför jul när vi jäktar med julförberedelserna.

Mitt i juljäktet kan vi ta en paus och koppla av med ett litet bakverk av smördeg fyllt med plommonsylt. I Finland kallas ett sådant bakverk jultårta. Bakverket kan antingen vara halvcirkelformat eller ha formen av en stjärna med fyra uddar – i det senare fallet kan det också kallas julstjärna. I Sverige är en tårta ett stort, festligt bakverk, gärna med grädde (det som många i Finland kallar ”fylld kaka”) – så när sverigesvenskarna hör ordet jultårta tänker de på något helt annat än vi i Finland. Men det hindrar inte oss från att konsumera mängder av traditionella små finländska jultårtor när det lackar mot jul.