Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Språkspalten, Kommuntorget

21.11.2107 Språkliga hjälpmedel vid namnplanering

I september lanserade Svenska Akademien tre viktiga ordböcker på nätet. Nu finns Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) och Svenska Akademiens ordbok (SAOB) gratis tillgängliga på adressen svenska.se.

Läs mer


27.9.2017 Verktyg för att vässa språket

Språket är skribentens viktigaste verktyg, heter det ibland. Om jämförelsen stämmer bör följaktligen också språket slipas och skärpas emellanåt för att det ska fungera fullgott. Och för det syftet finns lyckligtvis hjälpmedel, t.ex. ordböcker och skrivregelsamlingar.

Läs mer


24.5.2017 Livskraft och välfärd i kommunal namngivning

När kommunala sektorer får nya namn vid organisationsförändringar har det blivit allt vanligare att plocka in ordet livskraft i olika namn på sektorer för att framhäva hur livskraftig en kommun är.

Läs mer


3.1.2017 Idrottshallar och sponsornamn

Ett ortnamns viktigaste uppgift är att identifiera orten bakom det, liksom ett personnamns viktigaste uppgift är att identifiera personen som bär namnet. Samma identifieringsprincip gäller också för idrottshallar och sportarenor.

Läs mer