Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Språkspalten i Finlands kommuntidning 2015–2016

29.4.2015 Problematiska regionnamn

Våra regionnamn är invanda, bekanta och oftast mycket viktiga för vår identitet. De flesta vet var Österbotten, Åboland, Åland och Österbotten finns, åtminstone i princip.

Läs mer


7.4.2015 Låt text och bild samverka

Webbplatserna är fantastiska informationskällor både för externt och för internt bruk. Samtidigt är de ofta snåriga och svåra att orientera sig på just på grund av all information.

Läs mer


5.3.2015 Namn, benämningar och beteckningar

En vanlig text består till överraskande stor del av namn. I de flesta fall ställer namnen inte till med några problem för skribenten, men ibland kan de orsaka huvudbry.

Läs mer


Föregående