Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Klarspråk och öppen förvaltning

Eivor Sommardahl & Leila Mattfolk i Fikt 2/2013

Intresset för myndigheternas texter och myndighetskommunikation har aldrig varit så stort som det är i dag, varken ute i världen eller i vårt eget land. Hos oss har staten nyss beslutat sig för att ansluta sig till FN-initiativet Öppen förvaltning. Syftet med projektet är att utveckla en mer transparent, effektiv och redovisningsskyldig förvaltning där växelverkan mellan förvaltningen och medborgarna lyfts fram. Därtill har Undervisnings- och kulturministeriet tillsatt en arbetsgrupp som ska dra upp riktlinjer för hur lagspråket och myndigheternas interna och externa kommunikation ska förbättras. Arbetsgruppen ska presentera ett förslag till handlingsprogram inom oktober, och handlingsprogrammet ska gälla både finskan och svenskan.

Också språkspalten i Fikt ska under den närmaste tiden handla om språket på myndigheter.  Fokus kommer att ligga på begripligt myndighetsspråk, dvs. klarspråk, och på namnfrågor som har med den kommunala verkligheten att göra, t.ex. vad man bör tänka på när man namnger en myndighet eller en väg. Vi som kommer att diskutera myndighetsspråket är språkvårdaren Eivor Sommardahl och namnvårdaren Leila Mattfolk.  Vi jobbar båda till vardags på Institutet för de inhemska språken (Språkinstitutet), där vi bland annat ger råd i språk- och namnfrågor. I den här spalten vill vi framför allt ta upp aktuella språk- och namnfrågor, men också diskutera övergripande principer för svensk språk- och namnvård. Dessutom tar vi gärna emot frågor från läsarna och besvarar dem inom ramen för språkspalten.

Språkspalten är tänkt att ingå i varje nummer av tidningen. Om ni däremot har akuta språk- och namnfrågor som ni vill ha svar på genast kan ni kontakta oss på Språkinstitutet. Det går bra att skriva till Språkinstitutets allmänna språkrådgivning svenska[snabel-a]sprakinstitutet.fi eller ringa vår telefonrådgivning 0295 333 202. På Språkinstitutets webbplats www.sprakinstitutet.fi finns råd och rekommendationer om språk- och namnbruk. Dessutom vill vi gärna tipsa om frågedatabasen Ordförrådet, som finns på vår webbplats. Ordförrådet innehåller i dag svar på närmare 700 språkfrågor, och nya frågor och svar publiceras kontinuerligt.

(Texten är redigerad 27.9.2017. Inaktuella kontaktuppgifter har raderats.)