Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Språkspalten i Finlands kommuntidning 2015–2016

16.11.2016 Digitala ortnamn

Institutet för de inhemska språken (Språkinstitutet) digitaliserar sitt ortnamnsarkiv. Projektet genomförs som en del av Finlands 100-årsjubileum och målsättningen är därför att det digitala arkivet ska kunna öppnas under år 2017.

Läs mer


23.9.2016 Med gyllene penna mot krångelspråk

Det är högaktuellt med klarspråksutbildningar på nätet just nu. I maj månad lanserades åtminstone två nya nordiska utbildningar, den ena på norska och den andra på finska.

Läs mer


13.6.2016 Gatunamn del av immateriellt kulturarv

Helsingfors bygger ut existerande stadsdelar för att fler människor ska få möjlighet att bo centralt i staden.

Läs mer


7.4.2016 Reformer pressar språket

All samhällsutveckling ger någon form av avtryck i språket. Tänk bara på hur till exempel datorspråket och ekonomispråket har påverkat vårt språkbruk.

Läs mer


18.2.2016 Namngivningsgrunder i fokus

När vägar i ett enspråkigt område ska få namn på det andra språket, som exempelvis i Närpes i samband med att kommunen blev tvåspråkig vid årsskiftet, är det viktigt att beakta namngivningsgrunderna för att de nya namnen ska bevara sin koppling till de ursprungliga namnen.

Läs mer


18.12.2015 Landskap i stället för självstyrande område

Institutet för de inhemska språken rekommenderar benämningen landskap i stället för självstyrande område för de administrativa enheter som föreslås i anslutning till förvaltningsreformen.

Läs mer


11.11.2015 Medvind för klarspråk

Den 13 oktober firades den internationella klarspråksdagen runt om i världen.

Läs mer


23.9.2015 Sammansatta ortnamn

Häromveckan fick vi på Språkinstitutet en fråga om namnet Västra Yttermark: "Borde det inte följa det lokala uttalet och stavas Väster Yttermark?"

Läs mer


Följande