Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Finland 100 år


År 2017 firade Finland sitt 100-årsjubileum som självständig nation. Jubileumsåret till ära publicerade Språkinstitutet texter om språkliga fenomen och språkligt relaterade händelser under alla Finlands decennier som självständigt land. Vi gjorde också sex intervjuer med personer som fick i uppgift att sia om svenskan i Finland år 2117, då Finland fyller 200 år. På den här sidan finns alla de här texterna samlade.

Texterna publicerades som en del av Språkinstitutets finska temahelhet Sanoin saavutettu: satavuotias Suomi.
Finland 100
Sanoin saavutettu: satavuotias Suomi är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum år 2017.


14.12.2017

Översättaren kan behöva hantera flera språk

– Vi kommer att leva i ett ännu mer mångkulturellt samhälle, vilket gör att behovet av översättningar till andra språk är större än nu, säger Rune Skogberg, översättare, om svenskan i Finland år 2117.

Rune Skogberg
Rune Skogberg, översättare.
”Jag tror inte att svenskan kommer att ha samma officiella status i Finland år 2117 som i dag, men däremot att det kommer att leva kvar i någon form. Svenskan kommer att förlora domäner och terminologin på svenska kommer att krympa, speciellt inom områdena teknik och ekonomi.

Språkkompetensen kan minska

Den svenska som används kommer att vara ganska informell, med stilnivåer som går in i varandra. Myndighetsspråket kommer att närma sig det privata språkbruket. Om hundra år kanske det inte finns språkliga rekommendationer och regler på samma sätt som i dag. Det är inte heller sagt att den språkliga kompetensen kommer att vara på dagens nivå.

Om privatiseringsvågen fortsätter kommer inte kraven på språkkunskaper att gälla på samma sätt som nu, då myndigheter och kommuner har lagstadgade skyldigheter att erbjuda service på svenska. Jag tror att stiftelser och föreningar blir mer och mer betydelsefulla till exempel inom vården, vilket kan vara positivt för svenskan.

Tekniken förändrar

Tekniken kommer att förändra översättarens jobb. Det kan hända att översättare inte är ett yrke i sig, utan att maskiner sköter största delen av översättandet och någon med intresse och fallenhet för språk går igenom översättningen. Vi kommer att leva i ett ännu mer mångkulturellt samhälle, vilket gör att behovet av översättningar till andra språk är större än nu. Det kan behövas personer som kan översätta till flera språk än ett eller två.

Även om svenskan i Finland kommer att krympa kommer svenskan att vara ett stort språk också om hundra år, tack vare Sverige. Det kan hända att den språkliga identiteten för svenskspråkiga i Finland spelar mindre roll än nu, men vi finlandssvenskar måste jobba för våra rättigheter för att inte förlora dem. Det kan lyckas, för vi är en stark språkgrupp jämfört med andra minoriteter.”

Läs fler texter om Finland 2117 (på finska): Sanoin saavutettavissa: 2117

Intervjun gjordes av Bianca Holmberg


Tillbaka till rubrikerna