Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Finland 100 år


År 2017 firade Finland sitt 100-årsjubileum som självständig nation. Jubileumsåret till ära publicerade Språkinstitutet texter om språkliga fenomen och språkligt relaterade händelser under alla Finlands decennier som självständigt land. Vi gjorde också sex intervjuer med personer som fick i uppgift att sia om svenskan i Finland år 2117, då Finland fyller 200 år. På den här sidan finns alla de här texterna samlade.

Texterna publicerades som en del av Språkinstitutets finska temahelhet Sanoin saavutettu: satavuotias Suomi.
Finland 100
Sanoin saavutettu: satavuotias Suomi är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum år 2017.


14.12.2017

Journalistiken behövs också 2117

– I framtiden kommer vi troligen att se hur också språket i medierna kombineras med symboler av olika slag, säger Klas Backholm, medieforskare vid Åbo Akademi i Vasa, om svenskan i Finland år 2117.

Klas Backholm_foto Vera Schoultz
Klas Backholm, medieforskare vid Åbo Akademi i Vasa. Foto: Vera Schoultz

”Jag tror att svenskan kommer att finnas kvar år 2117. Även om antalet talare sakta men säkert går neråt ska finlandssvenskan väl inte försvinna helt på hundra år. Det är svårt att säga vilken status svenskan har, men jag hoppas på och räknar med att den fortfarande är ett av två huvudspråk. Men det beror på hur många som talar svenska.

Färre medier

Jag hoppas att finlandssvenskan i relation till landets stora majoritetsspråk har lyckats få bort strukturer som skapar motsättningar. Det finns tyvärr en ganska utbredd negativ inställning mot svenskan i Finland, men jag hoppas att man om hundra år har börjat se svenskan som en krydda och en styrka.

När det gäller journalistiken vet vi att finlandssvenskarna är ganska traditionella och i stor utsträckning håller kvar traditioner som upprätthåller finlandssvenska funktioner. Därför kommer det att finnas någon form av medier eller motsvarande kanaler också 2117. Jag tror inte det kommer att finnas lika många som nu, för under de senaste tio, tjugo åren har antalet medier sakta men säkert minskat och som det nu ser ut sker ingen förändring på den punkten.

Snabbare, kortare, mer välpaketerat

Den globala konkurrensen och den enorma tillgången till information som vi har i dag kommer knappast att mattas av i framtiden. Jag tänker mig att det också kommer att ta sig uttryck i det journalistiska språket. Journalistiken får kämpa med att hitta sin plats i den stora konkurrensen. Nu går det mot allt kortare formuleringar och allt mer paketerat innehåll i format som mottagarna snabbt, enkelt och med minsta möjliga engagemang kan ta till sig. Det journalistiska språket har inte ännu inkluderat emojier och andra symboler, men i framtiden kommer vi troligen att se hur också språket i medierna kombineras med symboler av olika slag, så att informationen kan levereras ännu snabbare, kortare och mer välpaketerad till det format som passar framtidens konkurrens och förutsättningar.

Frågan är om de längre nyheterna kommer att förvinna helt när innehållet blir ännu mer snuttifierat. Om de inte gör det, tror jag att de kommer att publiceras i egna kanaler och inte som en del av det vi kallar nyheter i dag.

Som jag ser det måste journalistiken som funktion finnas kvar, för någon måste försöka berätta sanningen. Jag hoppas att de journalistiska kanalerna och det journalistiska språket har hittat en fungerande form 2117, även om förändringen kommer att fortsätta även då.”

Läs fler texter om Finland 2117 (på finska): Sanoin saavutettavissa: 2117

Intervjun gjordes av Bianca Holmberg

Tillbaka till rubrikerna