Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Finland 100 år


År 2017 firade Finland sitt 100-årsjubileum som självständig nation. Jubileumsåret till ära publicerade Språkinstitutet texter om språkliga fenomen och språkligt relaterade händelser under alla Finlands decennier som självständigt land. Vi gjorde också sex intervjuer med personer som fick i uppgift att sia om svenskan i Finland år 2117, då Finland fyller 200 år. På den här sidan finns alla de här texterna samlade.

Texterna publicerades som en del av Språkinstitutets finska temahelhet Sanoin saavutettu: satavuotias Suomi.
Finland 100
Sanoin saavutettu: satavuotias Suomi är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum år 2017.


14.12.2017

Frivillig svenska, populärt språkbad år 2117

– Det är mycket möjligt att olika applikationer för videosamtal och liknande lösningar kan förbättra tolknings- och översättningsmöjligheterna i framtiden, säger Valtteri Kulmala, blivande svensk- och engelsklärare, om svenskan i Finland år 2117.

Valtteri Kulmala_2
Valtteri Kulmala, studerande, blivande svensk- och engelsklärare.
”Utifrån dagens situation kan jag tänka mig att andelen finlandssvenskar kommer att fortsätta minska, men jag tror inte att antalet kommer att göra det. Svenskan kommer säkert att ha en speciell status i samhället också 2117, men i och med att svenskan är ett minoritetsspråk och Finland blir mer mångkulturellt kanske svenskan och andra minoritetsspråk kommer att ha samma status.

Svensklärare inom språkbad och vuxenutbildning

Även om svenskan inte skulle ha samma status som nu om hundra år, kan teknologin säkert till och med erbjuda bättre service på svenska (och andra språk) än i dag. Det är mycket möjligt att olika applikationer för videosamtal och liknande lösningar kan förbättra tolknings- och översättningsmöjligheterna i framtiden.

Jag lutar åt att svenskan, eller det andra inhemska språket, kommer att bli ett frivilligt undervisningsämne förr eller senare. Men språkbadet är på frammarsch och blir mer och mer populärt redan nu. Svensklärare kommer att kunna jobba inom språkbad och vuxenutbildning, eftersom frivillig skolsvenska kan leda till att vuxna senare inser att de skulle behöva svenskan och vill gå kurser på fritiden.

Större tolerans tack vare flerspråkighet

Överlag kan vi bli bättre på att uppskatta också människors receptiva språkkunskaper. Det är svårt att lära sig tala ett språk enbart via skolundervisningen och alla känner sig inte bekväma med att tala svenska, men vi bör uppskatta att de ofta förstår mycket i alla fall.

År 2117 kan attityden till svenskan som ett språk bland andra ha blivit mer naturlig, tack vare invandrarspråken. Tvåspråkighet är inget nytt i Finland, men nu när talarna av så många andra språk också blir fler och fler tror jag att man måste bli mycket mer tolerant och acceptera mångfald och flerspråkighet på ett annat sätt än i dag.”

Läs fler texter om Finland 2117 (på finska): Sanoin saavutettavissa: 2117

Intervjun gjordes av Bianca Holmberg

Tillbaka till rubrikerna