Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Finland 100 år


År 2017 firade Finland sitt 100-årsjubileum som självständig nation. Jubileumsåret till ära publicerade Språkinstitutet texter om språkliga fenomen och språkligt relaterade händelser under alla Finlands decennier som självständigt land. Vi gjorde också sex intervjuer med personer som fick i uppgift att sia om svenskan i Finland år 2117, då Finland fyller 200 år. På den här sidan finns alla de här texterna samlade.

Texterna publicerades som en del av Språkinstitutets finska temahelhet Sanoin saavutettu: satavuotias Suomi.
Finland 100
Sanoin saavutettu: satavuotias Suomi är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum år 2017.


14.12.2017

Både skolan och svenskan kommer att finnas kvar i någon form

– Modersmålet kommer att finnas kvar som sådant, men det är fullt möjligt att undervisningen sker på ett annat språk, säger Pamela Granskog, undervisningsråd i modersmål och litteratur vid Utbildningsstyrelsen, om svenskan i Finland år 2117.

pamela 3
Pamela Granskog, undervisningsråd i modersmål och litteratur vid Utbildningsstyrelsen. Foto: Bianca Holmberg
”Jag vill vara optimistisk när det gäller svenskan. Vi finlandssvenskar är ett så segt folk att svenskan kommer att finnas kvar i Finland om hundra år, även om jag inte vet om svenskan kommer att vara ett officiellt språk i Finland då. Historien visar att vindarna i samhället brukar vända, även om jag inte vet vad vi måste gå igenom innan det händer.

År 2117 använder vi vårt språk

Det som jag hoppas kommer hända och som jag tror kommer att vara en orsak till att svenskan finns kvar ännu 2117 är att det har gått upp ett ljus för finlandssvenskarna – äntligen har vi insett att vi måste använda vårt språk för att vi ska kunna kräva service på svenska. I dag använder vi svenska för lite och är snabba med att byta till finska. Men eftersom vi finlandssvenskar är ett öppet folk med ett stort hjärta kan vi på ett fint sätt uppmuntra våra finska landsmän att använda svenska. Det är inte hela lösningen, men en stor del av den.

När det gäller skolan är jag säker på att den kommer att finnas kvar i någon form. Det som inte kommer att förändras är barnens behov av hjälp med lärandet. Ett barn kan inte lära sig allt på egen hand. De som lär kan kallas lärare, handledare eller något annat.

Undervisning på distans?

Hur lärandet sker är otroligt svårt att förutspå. Just nu talar vi mycket om att inte bara skolan utan hela samhället är en enda stor lärmiljö, men var ligger spiralen om hundra år? Kan vi ha gått tillbaka till klassrumstanken? Sitter alla i ett ”klassrum” hemma hos sig och lär sig på distans, i en skola man själv har valt? Jag hoppas innerligt att inte allt sker virtuellt, utan att människomötet finns kvar.

Jag vet inte hur skolans ställning och språket i skolan kommer att se ut. Modersmålet kommer att finnas kvar som sådant, men det är fullt möjligt att undervisningen sker på ett annat språk. Kan engelskan ha tagit över? Då kanske modersmålet är det privata språket och i så fall lever också svenskan kvar i den formen.”

Läs fler texter om Finland 2117 (på finska): Sanoin saavutettavissa: 2117

Intervjun gjordes av Bianca Holmberg

Tillbaka till rubrikerna