Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Finland 100 år


År 2017 firade Finland sitt 100-årsjubileum som självständig nation. Jubileumsåret till ära publicerade Språkinstitutet texter om språkliga fenomen och språkligt relaterade händelser under alla Finlands decennier som självständigt land. Vi gjorde också sex intervjuer med personer som fick i uppgift att sia om svenskan i Finland år 2117, då Finland fyller 200 år. På den här sidan finns alla de här texterna samlade.

Texterna publicerades som en del av Språkinstitutets finska temahelhet Sanoin saavutettu: satavuotias Suomi.
Finland 100
Sanoin saavutettu: satavuotias Suomi är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum år 2017.


31.5.2017

1950-talet: Dialektinspelningarna börjar

Tack vare att forskare och stipendiater åkte ut i Svenskfinland med magnetofon, har vi bevarade inspelningar och handskrivna transkriptioner ända från 1950-talet.

En del av det material som i dag ingår i Ordbok över Finlands svenska folkmål är insamlat genom att forskare och stipendiater åkte till många orter i Svenskfinland och spelade in intervjuer med ortsbor. De här bandupptagningarna började på 1950-talet, då den tekniska utvecklingen gjorde det möjligt att börja spela in. Men den nya tekniken, i det här fallet magnetofonen, var både dyr och otymplig. Utdrag ur Folkmålskommissionens* protokoll från 1950-talet visar att det inte var en självklarhet att införskaffa magnetofoner.

transkription
Transkription av en bandinspelning från början av 1950-talet, skriven på landsmålsalfabetet.

Svårt att få licens

I slutet av 1940-talet började man behandla frågan om magnetofonanskaffning och tydligen blev beslutet positivt, för 1952 spelades intervjuer in i norra Österbotten med hjälp av magnetofon. Vissa av inspelningarna överfördes sedan till grammofonskivor. Protokollen visar att det var svårt att få licens för band, eftersom det var efterkrigstid och ”lyxprodukter” krävde licens, men inspelningarna kunde ändå fortsätta. I ett protokoll från den 30 september 1955 antar man att man nu har ”tillräckligt antal inspelningar” från Österbotten. Ett år senare var magnetofonbanden så dyra att Folkmålskommissionen måste minska på anskaffningen. På grund av bristen på magnetofonband återanvände insamlarna en del band med inspelningar som de ansåg sig kunna avvara.

Inför forskaren Kurt Zilliacus resa till Houtskär 1957 diskuterade Folkmålskommissionen om han över huvud taget skulle ha tillgång till magnetofon och hurdan den i så fall skulle vara. Det var svårt att ”erhålla magnetofoner från utlandet”. När han väl kom iväg – med magnetofonen med sig – oroade man sig för att han skulle få problem med ström och stormar.

Handskrivna transkriptioner

När inspelningarna väl var gjorda skulle de transkriberas. Tidigare hade materialinsamlarna upptecknat intervjupersonernas tal direkt under intervjuerna. Från och med 1950-talet och in på 1970-talet transkriberades inspelningarna för hand. De handskrivna utskrifterna är skrivna på landsmålsalfabetet. En del av transkriptionerna finns på Språkinstitutet och andra i Svenska litteratursällskapters arkiv.

* Folkmålskommissionen var en grupp som bestod av personer som representerade institutioner och föreningar för forskning i folkkultur. Kommissionen hade ansvaret för dialektordboken 1960–1976.

Läs mer om språkliga milstolpar på 1950-talet på finska: Sanoin saavutettu: 1950-luku


Bianca Holmberg


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången