Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Finland 100 år


År 2017 firade Finland sitt 100-årsjubileum som självständig nation. Jubileumsåret till ära publicerade Språkinstitutet texter om språkliga fenomen och språkligt relaterade händelser under alla Finlands decennier som självständigt land. Vi gjorde också sex intervjuer med personer som fick i uppgift att sia om svenskan i Finland år 2117, då Finland fyller 200 år. På den här sidan finns alla de här texterna samlade.

Texterna publicerades som en del av Språkinstitutets finska temahelhet Sanoin saavutettu: satavuotias Suomi.
Finland 100
Sanoin saavutettu: satavuotias Suomi är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum år 2017.


31.1.2017

1917: Finlandssvenska lägger grunden för den finlandssvenska språkvården

Samma år som Finland blev självständigt lades också grunden till den finlandssvenska språksynen och språkvården för en lång tid framåt, då boken Finlandssvenska – Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift utkom.

Finlandssvenska, som är skriven av filologen, lektorn och senare professorn Hugo Bergroth, fick en avgörande betydelse för finlandssvenskan och den finlandssvenska språkvården och språksynen. Finlandssvenska utkom i en andra upplaga 1928 och i en förkortad version, Högsvenska, som redigerades och utgavs flera gånger, även efter Hugo Bergroths död. Högsvenska var avsedd att användas i skolundervisningen.

I boken behandlar Bergroth bland annat uttal, meningsbyggnad och ordböjning, och dessutom går han igenom de ”finländska provinsialismerna”, det vi i dag kallar finlandismer. Bland orden han tar upp finns sådana som fortfarande används i finlandssvenskan, till exempel paja (smeka), pirra (gnälla), skrinna (åka skridsko) och hopa (ro med ansiktet i färdriktningen).

Hugo Bergroth arbetade aktivt för att svenskan i Finland skulle följa svenskan i Sverige och inte utvecklas till ett eget språk. Samma syn gäller fortfarande och språkvården i dag arbetar enligt samma principer.

Bianca Holmberg

Läs mer om språkliga milstolpar under 1910-talet på finska: Sanoin saavutettu: 1910-luku

Finlandssvenska
Faksimilupplaga av den andra upplagan av Finlandssvenska.


Tillbaka till rubrikerna